SIZ Steunpunt Mantelzorg
SIZ Twente Directeur Marcel Garritsen bij Meldpunt! Omroep MAX

Woensdag 26 oktober is de directeur van Stichting Informele Zorg Twente uitgenodigd door Meldpunt! om als deskundige aan te schuiven in een uitzending over ‘Ontspoorde zorg’. Marcel geeft vanuit de praktijkkennis, gecombineerd met de kennis over de ontwikkelingen inzake mantelzorg(-ondersteuning) zijn visie op vraagstukken omtrent ontspoorde zorg. Waarom vragen zo weinig mensen om hulp als ze de zorg niet meer aan kunnen? Wat kunnen gemeenten doen om ondersteuning en signalering te verbeteren?

Ontspoorde zorg is zorg die gegeven wordt door een naaste en die door overbelasting van die mantelzorger leidt tot vormen van ongewenst gedrag zoals lichamelijke of psychische mishandeling.

SIZ Twente richt haar focus op de mantelzorger. We gaan mantelzorgers leren de situatie ‘aan te (durven) kijken’ de werkelijkheid onder ogen te zien. Niet vechten, vluchten of bevriezen maar in beweging komen en blijven , zelf de regie te nemen en vast te houden en je eigen netwerk daarbij betrekken. In ontwikkeling blijven. Sterker worden als mantelzorger!

SIZ meldpunt MaxMarcel Garritsen bij Meldpunt!

SIZ Twente kan mantelzorgers ontlasten door onder andere de inzet van zorgvrijwilligers en stagiaires, een mooi cursusaanbod en gespreksgroepen voor lotgenoten. Ook bieden de professionals van SIZ Twente een luisterend oor om de mantelzorger de ruimte te geven, in vertrouwen en zonder te oordelen, het hart te luchten en samen helder naar de zorgsituatie te kunnen kijken en van daaruit tot een oplossing te komen voor de ontspoorde zorg.

SIZ Twente werkt hierbij samen met wijkcoaches en thuiszorgorganisaties om zorgsituaties met meerdere disciplines snel helder te krijgen en samen met mantelzorgers tot een redelijke oplossing te komen. SIZ Twente leert door middel van een cursusaanbod, professionals uit de zorg ontspoorde zorg in de thuissituatie te signaleren en daar op een professionele manier adequaat op te reageren.

De uitzending van Meldpunt! is op woensdag 26 oktober om 19.20 op NPO2
Kijk op uitzending gemist.

 

2 december 2016

 
landschoverijssel


Landschap Overijssel start actie en plant zeldzame
inheemse bomen terug in het landschap

In het Overijsselse landschap zijn steeds minder inheemse bomen en struiken te vinden zoals wilde appel, fladderiep, linde of wilde roos. Boom- en plantsoorten die thuishoren in Overijssel en vroeger overal in het buitengebied te vinden waren. In landschapselementen zoals houtwallen of als alleenstaande boom in een weiland. Het aantal van dit soort landschapselementen neemt af, en hiermee ook de variatie aan bomen en struiken. En als er elementen worden teruggeplaatst, wordt er vaak gekozen voor eik en gelderse roos. Jammer, want straks bestaat ons hele landschap uit eik en gelderse roos en dat zou een grote verarming van de biodiversiteit zijn. Om hier verandering in te brengen, start Landschap Overijssel een wervingsactie gekoppeld aan een actie om inheemse plant- en boomsoorten terug te planten in het Overijsselse Landschap. www.beschermoverijssel.nl

Wervingsactie
Landschap Overijssel zet zich in voor het behoud, het beheer en de ontwikkeling van het Overijsselse landschap. De komende maanden voert ze actie om de organisatie verder te versterken en vraagt ze iedere huidige donateur één nieuwe donateur te werven. Want hoe meer mensen betrokken zijn, hoe beter Landschap Overijssel de natuur kan beschermen. Het geeft haar een sterkere positie en een grotere stem in het behartigen van de belangen van het Overijsselse landschap. Voor iedere tien nieuwe donateurs, die zich tot 15 februari 2017 aanmelden, plant de organisatie ergens in het landschap een groepje zeldzame bomen en struiken. Zo versterkt de organisatie zelf én het fysieke landschap in één.

Iepenpage De Vlinderstichting Albert VliegenthartIepenpage   foto: Albert Vliegenthart

Achteruitgang biodiversiteit
De biodiversiteit in de wereld gaat nog steeds met grote sprongen achteruit, en Overijssel blijft hier niet in achter. Steeds meer waardevolle bomen, struiken en dieren worden zeldzaam in het Overijsselse landschap, bijvoorbeeld door verkaveling, de aanleg van wegen en het kappen van bomen. Neem de prachtige fladderiep, die in Overijssel vrijwel is uitgestorven. De fladderiep is van groot belang voor de iepenpage (vlinder die voornamelijk op de fladderiep leeft). Met het terugplanten van deze inheemse bomen en struiken, hoopt Landschap Overijssel het landschap ook weer aantrekkelijk te maken voor bepaalde dieren, zoals de iepenpage.

 

Landschap Overijssel beheert en ontwikkelt natuur&landschap in de hele provincie Overijssel met oog voor mens, plant en dier. In de 54 eigen natuurterreinen, maar ook bij particuliere eigenaren en agrariërs in het landelijk gebied. Het werk van Landschap Overijssel wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij, het ministerie van EZ, Provincie Overijssel, sponsoren en donateurs en de inzet van talloze vrijwilligers.

 


Landschap Overijssel achtertuin

 

28 oktober 2016