Door Wie? Voor Wie?

Doelstelling Communicatie Werkgroep Hengelose Es, hierna te noemen CWHE

De CWHE is een communicatiemiddel voor wijkbewoners en wijkgerelateerde instellingen om de bewoners, met name binnen de Hengelose Es, te informeren over wijkzaken.
Onderdeel van het CWHE is onder anderen de wijkkrant Kiek'n op 'n Es.

Voor wie?

Wij proberen met de woningcorporaties, wijkagent, BHM, welzijnsinstellingen, maatschappelijke organisaties en gemeente en U, samen te werken voor het/uw welzijn in de wijk. De ontwikkelingen die hier ontstaan worden via deze wijkkrant naar u teruggekoppeld

Door wie?

De nieuwtjes in deze wijkkrant worden aangeleverd door de organisaties uit de wijk en U als bewoner. Daarna worden deze uitgewerkt door de redactie (al dan niet met foto) tot een artikel. De redactie behoud zich het recht voor een artikel in te korten of niet te plaatsen. Stukjes die beledigend, discriminerend of storend zijn voor een ander worden niet geplaatst. Dit ter beoordeling van de redactie.

Als dit blad is samengesteld, wordt alles naar de drukker gebracht. Onze drukker is ‘t Geerdink.
Bij ’t Geerdink wordt de krant in het kader van een werkervaringsproject gedrukt.  Vervolgens verzorgt  ’t Geerdink de bezorging á 5000 stuks.

Hebt u opmerkingen of klachten over de bezorging van dit blad aub. melden bij

’t Geerdink tel: 074-2420146