Voor ons Kerstnummer leek het ons leuk om een en ander over de geschiedenis van het Weusthag in het wijkblad en op de site te zetten.

Maar daarvoor hopen we dat er mensen zijn die informatie en foto's daarover kunnen geven en ons dat willen toesturen.

Een oproep aan u allen om evt. na te vragen of er mensen zijn die dat nog allemaal weten.

U kunt ons daarover mailen of bellen  (zie Contact of Over de CWHE  in het TOP-menu)

Hier onder leest U een oud artikel over de aankoop van het langoed:

--------------------------------------------------------------------

Voorstel tot aankoop van het Landgoed

VERSLAG:

’t Weusthag.               ( voorstel no. 16 )

De Gemeente is op 15 januari 1957 tot aankoop van het Landgoed Het Weusthag overgegaan.

De heer Pierik is buitengewoon blij, dat de gemeente de hand heeft kunnen leggen op dit park, dat haar voor zeer redelijke prijs is aangeboden. Het is een park van buitengewone kwaliteit, dat vele mogelijkheden biedt. Er staan bovendien zeer waardevolle planten in.

Als dit park niet was aangeboden, had de gemeente het nooit gekregen.

Het nageslacht zal voor dit aanbod dankbaar zijn. Het zou voor de gemeente van belang kunnen zijn, optie te krijgen voor het daar nog staande huis (kolonie-vakantie-huis). Misschien kan dit nog worden gevraagd. (woonhuis)

Komt hier omtrent nog een voorstel?

Verheugend is ook dat aan deze aankoop de voorwaarde is verbonden, dat dit park tenminste 25 jaar Park moet blijven. Het college hoopt het betrekkelijk kleine bedrag bij elkaar te krijgen. Aan lang geld is moeilijk te komen, maar met kort geld wordt het momenteel van dag tot dag beter.

De voorzitter ( Dhr. Mr. R.J.J. Lambooy. ) neemt aan dat eerst met kasgeld zal worden gefinancierd en, als de tijd daarvoor gunstig is, met een definitieve lening.

Formeel is dat niet mogelijk, maar er zijn wel ontheffingsgaatjes te vinden.

( Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. )

( Hengelo .o. 15 januari 1957 )

-----------------------------------------------------------------------------------------

Deel II:

Verslag Raad de Gemeente Hengelo .o.

Voorstel betreffende het maken van een toegangsweg naar ’t Weusthag, het maken van een afrastering om een gedeelte van ’t Weusthag en het voorzien in het toezicht op dat Landgoed.

Ter ore gekomen, dat de man die voor de Hondendresseer vereniging met de controle was belast, is verzocht de sleutel af te geven. Heeft dit op zichzelf al een onprettige indruk gemaakt, het heeft bovendien ten gevolge , dat ’t Weusthag nu zonder toezicht is. En enig toezicht is wel gewenst, als het de bedoeling is ’t Weusthag dag en nacht open te doen zijn. Waarom schrijven Burgemeester en Wethouders dat ’t Weusthag eerlang zal worden geopend?

In feite is het al open,’t Weusthag kan wel worden bezocht, al is het nog niet officieel geopend.

Wanneer dit zal zijn geschied, komt ook de kwestie van het toezicht aan de orde. De Honden-dresseervereniging op dit terrein heeft twee gebouwtjes, waarvan zij er één niet gebruiken en de andere materiaal opslaan. Het is de bedoeling ’t Weusthag voorlopig dag en nacht open te doen zijn.

 Hengelo .o. 1 oktober 1957