EchtSalland logo s
Natuurorganisaties starten participatiecampagne Echt Salland e.o.
Denk, beslis en doe mee!

In Overijssel gaat ‘Echt Salland’ en omstreken van start; een initiatief van Landschap Overijssel, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer waarin bewoners én bezoekers nog meer betrokken worden en een stem krijgen bij het beheer van een belangrijk deel van Overijssel. De natuurorganisaties nodigen iedereen uit om maandelijks deel te nemen aan een 10-minuten-enquête, om zo mee te praten, en soms zelfs mee te beslissen over recreatie, cultuurhistorie en uiteraard het natuurbeheer. Dit moet uiteindelijk leiden tot een beheer waar de meerderheid van de bewoners en bezoekers zich in kan vinden. Via EchtSalland.nl worden de uitkomsten bekend gemaakt en wordt teruggekoppeld wat de uitkomsten van de maandelijkse enquêtes zijn en wat hiermee wordt gedaan.

Meepraten
De komende jaren werken de natuurorganisaties samen met de provincie Overijssel aan het verbeteren van natuur en landschap. Een belangrijk onderwerp hierbij is participeren met belanghebbenden. “Bewoners en bezoekers zijn erg betrokken bij alles wat hier speelt. Die betrokkenheid willen we graag benutten om zo samen tot een goed plan te komen”, zegt boswachter Ine Nijveld van Staatsbosbeheer op de Sallandse Heuvelrug. Duidelijkheid en transparantie zijn hierbij belangrijke voorwaarden. “Een logische vraag kan zijn of we dan het hele beheer uit handen geven, dat is niet het geval. De basis van het beheer is namelijk vastgelegd in bijvoorbeeld Natura 2000 en in beheerplannen maar wij zien ruimte om het met bewoners te hebben over de precieze invulling. We geven daarbij helder aan waar wel en niet discussie over mogelijk is.”

Echt Salland

Maandelijkse enquêtes
Vanaf vandaag kan iedereen zich inschrijven voor deelname aan het panel en ontvangt elke maand een 10-minuten-enquête over Salland en omstreken. Aanmelden kan via www.echtsalland.nl. Iedere enquête gaat over een ander onderwerp. Naast informatie over de achtergronden van het beheer, worden in de enquêtes verschillende vragen over het onderwerp gesteld. De boswachters geven met deze enquêtes deelnemers  inzicht in het hoe en waarom van werkzaamheden en krijgen op hun beurt informatie terug over wat mensen wel, niet of anders willen.

Waarom Echt Salland en omstreken
De naam is gekozen omdat het gaat over de kernkwaliteiten van Salland en omstreken. Echt Salland dus, inclusief de regio van aangrenzende gebieden waar bewoners zich misschien minder Sallands voelen maar ze net zo belangrijk zijn. Kenmerkend zijn uiteraard natuur, landschapsbeleving, rust en ruimte, maar ook alle activiteiten die in het heidelandschap plaatsvinden. Iedereen maakt gebruik van de natuur! De keuze voor ‘Echt Salland’ is omdat dit een bredere groep mensen aanspreekt. Want niet alleen natuurorganisaties bepalen het beeld van het heidelandschap in Overijssel.

 

Staatsbosbeheer logo s

 

24 februari 2017