landschoverijssel


Weidevogeldrone klaar om haar diensten te bewijzen in het veld!

Mastenbroek - Op 5 april 2017 vond de feestelijke oplevering plaats van de Weidevogeldrone. De Weidevogeldrone helpt boeren en vrijwilligers bij het opspeuren en beschermen van weidevogelnesten. Hester Maij, gedeputeerde landelijk gebied en culturele infrastructuur van de Provincie, stuurde de eerste Weidevogeldrone de lucht in. Dit weidevogelseizoen zullen de eerste 7 Weidevogeldrones hun diensten moeten bewijzen in het veld.

feestelijke oplevering weidevogeldrone 1Gedeputeerde Hester Maij drukt op de knop: de eerste Weidevogeldrone gaat de lucht in

Weidevogelbescherming
Jaarlijks werken vele duizenden vrijwilligers, agrariërs en terreinbeheerders samen aan het beschermen van de weidevogels in Overijssel. Een tijdrovend karwei, maar wel een zeer noodzakelijke. Dankzij hen worden jaarlijks meer dan 90.000 nesten van weidevogels, zoals de grutto, kievit en scholekster, gevonden. En dan kunnen ze beschermd worden. Het aantal gevonden nesten lijkt veel, maar het is maar zo’n 20% van het aantal nesten dat in onze weilanden te vinden is.
Gevolg is dat veel onontdekte nesten sneuvelen tijdens het bewerken van het land. Hierdoor komt de aanwas van jonge weidevogels steeds verder onder druk te staan en neemt het aantal weidevogels steeds verder af.

feestelijke oplevering weidevogeldrone 2De eerste drones zijn klaar om hun diensten te bewijzen in het veld

Drone moet helpen
Om uitsterving van de weidevogels te voorkomen hebben Landschap Overijssel, Clear Flight Solutions en Brandhof Natuur & Platteland de nieuwste technologieën gekoppeld aan ervaring met weidevogelbescherming. De Weidevolgeldrone is hiervan het resultaat. Deze drone lijkt hét ideale hulpmiddel om nesten op te sporen. Met de drone kan per uur tussen de 30 en 40 hectare weiland worden afgespeurd naar nesten. Een warmtebeeldcamera vindt de nesten. De eieren zijn door het broeden namelijk warmer dan de omgeving, waardoor ze te detecteren zijn. Voordelen van de drone zijn dat het minder verstorend werkt voor de vogels, de locatie nauwkeuriger te bepalen is en de verkregen gegevens makkelijk in een landelijke database opgeslagen kunnen worden. De drone is erg gebruiksvriendelijk. Gebruikers hebben een eenvoudige opleiding nodig om verantwoord met de Weidevogeldrone aan de slag kunnen en de Weidevogeldrone gaat bijna volautomatisch te werk.

feestelijke oplevering weidevogeldrone 3De eerste groep cursisten die dit weidevogelseizoen aan de slag gaan met de Weidevogeldrone

 

Landschap Overijssel beheert en ontwikkelt natuur&landschap in de hele provincie Overijssel met oog voor mens, plant en dier. In de 54 eigen natuurterreinen, maar ook bij particuliere eigenaren en agrariërs in het landelijk gebied. Het werk van Landschap Overijssel wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel, het ministerie van EZ, de Nationale Postcode Loterij, sponsoren en donateurs en de inzet van talloze vrijwilligers.


Landschap Overijssel achtertuin

 

5 mei 2017