Prins Bernhard CultuurfondsRuim € 180.000 voor cultuur en natuur in de regio
Cultuurfonds Overijssel steunt 60 projecten

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel heeft in het eerste kwartaal van 2017 60 projecten op het gebied van cultuur en natuur ondersteund, voor een bedrag van ruim € 180.000. Er zijn diverse toekenningen uit CultuurFondsen op Naam gedaan waaronder de eerste toekenningen uit het nieuwe CultuurFonds op naam Kleine Culturele Initiatieven Provincie Overijssel (KCIPO).

Ruim € 800.000 voor cultuur en natuur
Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel heeft dit jaar ruim € 800.000 beschikbaar om te investeren in cultuur en natuur in de regio. Dit geld is onder meer afkomstig van de Lotto en de BankGiroLoterij, donaties en de jaarlijkse Anjeracties. Maar ook van de vele CultuurFondsen op Naam die bij het Prins Bernhard Cultuurfonds in beheer zijn.

Bijzondere projecten
Een bijzonder project dat financiële steun krijgt is onder meer Het Carport Festival van de Buurtvereniging Bij Jacob Thuis uit Deventer. De beschikbaar gestelde bijdrage komt uit het KCIPO, een Cultuurfonds op Naam dat recent door de Provincie Overijssel in het leven is geroepen om kleine culturele initiatieven in de regio te ondersteunen. Het Carport Festival behoort daarmee tot een van de eerste gehonoreerde projecten die vanuit het KCIPO wordt ondersteund. In de Jacob van Bredastraat organiseren de bewoners sinds het ontstaan van de buurt jaarlijks kleine buurtactiviteiten maar dit jaar wordt er een kleinschalig intiem cultuurfestival georganiseerd. Met dit festival wordt cultuur letterlijk dichterbij huis gebracht en worden de buurtbewoners verwonderd en geïnspireerd. Het KCIPO geeft voorkeur aan initiatieven die inwoners met elkaar verbinden door cultuurparticipatie en een breed en aantoonbaar draagvlak hebben binnen de gemeenschap.

Een overzicht van alle toekenningen per gemeente vindt u in de bijlage!

CultuurFonds op Naam
CultuurFondsen op Naam zijn fondsen van bevlogen partijen die met een gift of een nalatenschap bij het Cultuurfonds een fonds instellen met een eigen naam en een eigen doelstelling. Het Prins Bernhard CultuurFonds heeft al ruim 400 van deze fondsen in beheer en zorgt ervoor dat het geld uit deze fondsen wordt besteed aan de doelstelling.

Voor meer informatie zie www.cultuurfonds.nl/overijssel.

 

5 mei 2017