PrinsBernhardCultuurfonds logo2
Cultuurfonds Overijssel deelt bijna kwart miljoen uit!

Op dinsdagavond 27 maart 2018 ontvingen vertegenwoordigers van 78 organisaties uit 4 verschillende Overijsselse regio’s in Theater De Gashouder in Dedemsvaart middels een cheque de toekenningen uit het 1e kwartaal 2018. Er werd voor een totaalbedrag van € 234.050 uitgereikt.

Stichting Kunsten op Straat en Stichting Sail Kampen
Zowel grootschalige als kleine intieme projecten konden op een bijdrage rekenen. Zo kreeg de Stichting Kunsten op Straat een toekenning van € 20.000 voor ondersteuning van de 13 onder haar hoede vallende lokale Overijsselse straattheaterfestivals. De Stichting Sail Kampen ontving € 12.500 voor het jeugdprogramma in het kader van Sail 2018. Daarnaast ontving Het Vrouwenkoor Eigen Wiese uit Raalte een bedrag van € 750 voor een jubileumconcert i.s.m. een dansgroep en een bigband.

Fondsen op Naam
De bijdragen werden mede uit verschillende Fondsen op Naam toegekend. Vooral het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Provincie Overijssel (KCIPO) en het Cultuurfonds Kampen werden veelvuldig aangesproken.

Prins Bernhard Cultuurfonds Regio TwenteDe ontvangers van cheques regio Twente   foto: Ida van den Enk

In de bijlage staat per gemeente aangegeven voor welke projecten en investeringen de bijdragen bestemd zijn.

1 miljoen voor cultuur en natuur
Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel heeft dit jaar € 1.000.000 om te investeren in cultuur en natuur in de provincie Overijssel. Dit geld is onder meer afkomstig van de Lotto en de BankGiro¬Lote¬rij, donaties en de jaarlijkse Anjeractie. Maar ook van de vele CultuurFondsen op Naam die bij het Prins Bernhard Cultuurfonds in beheer zijn.

 

20 april 2018