landschoverijsselHet eerste kievitsei van Overijssel is gevonden!

Op vrijdag 8 maart is op een maisakker bij Genemuiden het eerste kievitsei van Overijssel dit jaar gevonden. Natuurliefhebber Bertus Busweiler vond het nest met 1 ei in de namiddag, één week nadat in Friesland het eerste ei van Nederland werd gevonden. Het nest wordt nu beschermd voor de komende landwerkzaamheden.

Het ei werd om 15.11 uur gemeld en is zoals gebruikelijk door een medewerker van Landschap Overijssel gecontroleerd. Hierbij is vastgesteld dat het om een vers kievitsei gaat. Met de vondst van het eerste kievitsei is het weidevogelseizoen nu ook in Overijssel echt begonnen! Vrijwilligers trekken vanaf nu tot half juni het land in om op percelen waar landbewerkingen plaats vinden nesten te zoeken en deze in samenwerking met boeren te beschermen.

1e Kievitsei gevonden in Overijsselde trotse vinder Bertus Busweiler met het eerste kievitsei

Voor weidevogels zoals de kievit heeft ons land een grote verantwoordelijkheid. Zo broeden elk jaar circa 200.000 broedparen van kieviten in ons land, zo’n 25% van de Europese populatie. Weidewachters Overijssel BeeldmerkOp grasland lopen nesten risico als gevolg van landbouwactiviteiten als bemesten of maaien. Op akkerland zijn bijna alle nesten in gevaar door werkzaamheden als ploegen, eggen, inzaaien of mechanische onkruidbestrijding tijdens het voorjaar. Bescherming door vrijwilligers en boeren is daarom ook hard nodig.

Wil je zelf ook aan de slag als Weidewachter om vogels van het boerenland actief te beschermen? Landschap Overijssel geeft op donderdagavond 20 maart met een tweedelige cursus voor nieuwe Weidewachters in Zwartsluis. Kijk voor meer informatie over deze cursus op kennisrijk.landschapoverijssel.nl.

 

Overijssel is prachtig en waardevol en biedt veel afwisseling voor mens, plant en dier. Al dit moois moet beschermd worden voor onszelf en de generaties na ons. Landschap Overijssel beschermt en ontwikkelt het landschap in Overijssel al meer dan tachtig jaar, neemt eigen verantwoordelijkheid hierin en spoort anderen aan hun verantwoordelijkheid te nemen. In de eigen 56 natuurterreinen, maar ook in het cultuurlandschap. Samen met ruim 3000 grondeigenaren, 9000 donateurs, 7000 vrijwilligers, Overijsselse bedrijfsvrienden, de Nationale Postcode Loterij en de provincie Overijssel. Meer informatie over het waardevolle Overijssel en hoe dit landschap te beleven vind je op www.landschapoverijssel.nl.


Landschap Overijssel achtertuin

 

15 maart 2019