Prins Bernhard Cultuurfonds logo€ 185.000 naar cultuur en natuur in Overijssel
Cultuurfonds Overijssel ondersteunt 76 projecten

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel heeft in het eerste kwartaal van dit jaar bijna € 185.000 toegekend voor 76 projecten en investeringen op het gebied van cultuur en natuur.

Stichting Stift International Music Festival
Zowel grootschalige als kleine intieme projecten konden op een bijdrage rekenen. Zo kreeg de Stichting Stift International Music Festival een toekenning van € 10.000 voor ondersteuning van het festival 2019 en Stichting De Meenthe € 8.500 voor het project ‘Het Mysterie Wardenier’, maar ontving ook het koor BlueBirdVoices! uit Zwolle een bedrag van € 500 voor een concert.

Fondsen op Naam
De bijdragen werden mede uit verschillende Fondsen op Naam, die bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel in beheer zijn, toegekend. Vooral het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Provincie Overijssel (KCIPO) en het Stadsfonds Almelo werden veelvuldig aangesproken.

In de bijlage staat per gemeente aangegeven voor welke projecten en investeringen de bijdragen bestemd zijn.

€ 1 miljoen voor cultuur en natuur in Overijssel
Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel heeft dit jaar € 1.000.000 om te investeren in cultuur en natuur in de provincie Overijssel. Dit geld is onder meer afkomstig van de Lotto en de BankGiro­Lote­rij, donaties en de jaarlijkse Anjeractie. Maar ook van de vele CultuurFondsen op Naam die bij het Prins Bernhard Cultuurfonds in beheer zijn.

 

5 april 2019