landschoverijssel

Onze boerenlandvogels hebben hulp nodig!
Basiscursus ‘Bescherming boerenlandvogels’ op 26 februari a.s.

De boerenlandvogels in ons land hebben het moeilijk. Daarom organiseert Landschap Overijssel op woensdag 26 februari 2020 in Heeten de basiscursus ‘Bescherming boerenlandvogels’ voor (nieuwe) vrijwilligers. Graag aanmelden vóór half februari via www.kennisrijk.landschapoverijssel.nl.

Moeilijke tijden voor grutto, wulp, kievit
De boerenlandvogels in ons land hebben het lastig. Soorten als de grutto, wulp, kievit en scholekster nemen in aantal af o.a. door predatie van eieren en kuikens of landwerkzaamheden. Bescherming is daarom hard nodig!

Bescherming door een groeiende groep vrijwilligers
In Overijssel gaan jaarlijks honderden vrijwilligers op pad om nesten en jonge vogels op te sporen met als doel deze te beschermen. Veel vrijwilligersgroepen zijn op zoek naar extra hulp. Daarom organiseert Landschap Overijssel voor (nieuwe) vrijwilligers de basiscursus ‘Bescherming boerenlandvogels’. De belangstelling voor het onderwerp is groot; de eerste cursus van dit jaar zat zo snel vol, dat een tweede cursus is ingepland!

grutto foto Jacob van der Weele voor Landschap Overijsselfoto: Jacob van der Weele

Programma
De basiscursus ‘Bescherming boerenlandvogels’ is een theoretische cursus waarin je kennismaakt met soorten als de kievit, grutto, tureluur en scholekster. Je leert hoe je verschillende soorten herkent, hoe je nesten vindt, welke bedreigingen er zijn en wat jij kunt doen voor het behoud. Tot slot leer je monitoren, o.a. door het digitaal invoeren van gegevens via jouw smartphone. Na afloop van de cursus wordt je in contact gebracht met een bestaande vrijwilligersgroep, waar je de opgedane kennis in de praktijk gaat brengen.

Voor wie?
De cursus is geschikt voor iedereen met interesse voor natuur en het landelijk gebied, jong en oud, mits de intentie aanwezig is om daadwerkelijk als vrijwilliger aan de slag te gaan. Dit houdt in dat je van begin maart tot half juni wekelijks 3 á 4 uur aaneengesloten inzetbaar bent voor veldwerk. Continuïteit is van groot belang; het goed leren monitoren van vogels vraagt namelijk om ervaring in het veld. Vaak neemt het leerproces wel één of twee jaar in beslag. Een andere voorwaarde is dat je fit bent zodat je een paar uur achter elkaar door weilanden en akkers kunt struinen. Wil jij aan de slag als boerenlandvogelvrijwilliger? Schrijf je dan nu in!

Praktische informatie

  • wanneer: woensdag 26 februari en zaterdag 11 maart 2020 van 19.30 tot 21.30 uur
  • waar: Heeten
  • kosten: gratis voor (nieuwe) vrijwilligers van Landschap Overijssel
  • aanmelden: via kennisrijk.landschapoverijssel.nl

 

Overijssel is prachtig en waardevol en biedt veel afwisseling voor mens, plant en dier. Al dit moois moet beschermd worden voor onszelf en de generaties na ons. Landschap Overijssel beschermt en ontwikkelt het landschap in Overijssel al meer dan tachtig jaar, neemt eigen verantwoordelijkheid hierin en spoort anderen aan hun verantwoordelijkheid te nemen. In de eigen 56 natuurterreinen, maar ook in het cultuurlandschap. Samen met ruim 3000 grondeigenaren, 9000 donateurs, 7000 vrijwilligers, Overijsselse bedrijfsvrienden, de Nationale Postcode Loterij en de provincie Overijssel. Meer informatie over het waardevolle Overijssel en hoe dit landschap te beleven vind je op www.landschapoverijssel.nl.


Landschap Overijssel achtertuin

 

24 januari 2020