SWOH logo
Programma Alzheimer Café Hengelo 2015-2016

Elke laatste dinsdag van de maand in wooncentrum de Klokstee, Ontmoetingsruimte Vertierkwartier, Wilderinkstr. 5-9, 7552DS Hengelo. Aanvang programma 19.30 uur. Zaal open 19.00 uur.
Info: Swoh/zorgloket, 074 – 245 91 31

Sjef van Bommel


29 september: IK BEN NIET KWIJT
Ervaringsdeskundige en schrijver van het boek ‘ik ben niet kwijt’, Sjef van Bommel, is onze gast. Na een relatie van ruim 30 jaar gaat de partner van Sjef dementeren. Langzaam ziet Sjef zijn bruisende intelligente, sociale partner veranderen in een onzekere en opvliegende man. Tot hij begrijpt dat er echt iets mis is met Thom. Sjef neemt steeds meer de zorg voor Thom op zich. Ondanks zijn verdriet en frustratie beseft hij steeds meer dat hij hun tijd samen moeten koesteren. Sjef doet deze avond een openhartig en herkenbaar verslag van zijn leven met Thom.

27 oktober: SPORT EN BEWEGEN; waarom en hoe?
Wat doet bewegen met het brein en is het waar dat bewegen een gunstig effect heeft op het verloop van dementie? Cindy Oosterga van Sportservice Overijssel geeft uitleg en nuttige tips. U maakt ook kennis met het beweegaanbod in Hengelo.

24 november: WAT IS DEMENTIE
Dementie is een verzamelnaam van verschillende ziektebeelden. In het begin vallen meestal de geheugenstoornissen op. Maar wat is dan het verschil met ‘ouderdomsvergeetachtigheid”? Veel mensen die lijden aan dementie krijgen na verloop van tijd problemen met denken, handelen en de taal. Ook kunnen veranderingen in karakter en gedragsproblemen voorkomen. Psycholoog Mw. Ilse Peters bij het Borsthuis, geeft informatie en beantwoordt uw vragen.

December: GEEN Alzheimer Café i.v.m. met de feestdagen.

26 januari: MUZIEK!!
Muziek heeft te maken met gevoel. Muziek raakt aan emotie. Muziek raakt ook aan herinnering. Hoe komt dat; wat doet muziek met ons brein. Hoe kunnen we deze positieve prikkels inzetten voor mensen met dementie? Een Muziektherapeut van TriviumMeulenbeltZorg is onze gast vanavond.

23 februari: PALLIATIEVE ZORG
Palliatieve zorg is de zorg voor iemand die ongeneeslijk ziek is. Soms is die periode kort, maar het kan ook veel jaren duren. Dat geldt ook voor veel mensen die dementeren. Hoe wil je verzorgd worden, door wie en tot hoever? Wat vind je belangrijk en wanneer maak je afspraken met elkaar. Kun je er over praten?
Medewerkers van het Palliatief Netwerk Twente en Leendert Vriel zijn te gast.

29 maart: ’IK LIJD AAN OUDERDOMMIGHEID’
Dit is de titel van een boekje, geschreven door Mirjam Jansen. Het boekje gaat over haar dementerende moeder, opgetekend vanuit de beleving van haar als dochter. Mirjam verhaalt vanavond uit haar boek en neemt ons mee in een interactieve avond, waarbij uw beleving en verhaal centraal staan.

26 april: MODERNE DEMENTIEZORG
Deze avond belichten we ontwikkelingen in de zorg voor mensen met dementie, o.a. het verpleeghuis anno 2016: hoe ziet dat eruit, wat mag je verwachten en wat verwacht het verpleeghuis van u? Maar er is ook aandacht voor nieuwe ontwikkelingen voor mensen met dementie in de thuissituatie, zoals vormen van nuttige dagbesteding.

31 mei: LEVENSTESTAMENT, VOLMACHT. DE NOTARIS HELPT.
Het kan belangrijk zijn na te denken over de situatie dat u uw eigen zaken niet meer zelf kunt regelen en u uw eigen belangen niet meer kunt behartigen. Bijvoorbeeld door ouderdom of dementie. Wie regelt dan uw zaken? U kunt bijvoorbeeld een levenstestament laten opmaken of in een volmacht zaken regelen. Notaris Kuhlman geeft nuttige informatie.

28 juni: BELEVINGSGERICHTE ZORG EN INRICHTING VAN DE WONING.
Twee onderwerpen die we aan elkaar koppelen door de deskundigen: Karin Kuhlmann heeft zich toegelegd op communicatie tussen mensen met een dementie en degene die voor hen zorgen. Tegelijk is ook Hana Vinduska aanwezig. Zij heeft zich gespecialiseerd in inrichting van de woning van iemand die dementeert. Hoe kun je dat belevingsgericht doen en wat is het effect?

 

Wijkracht logo