Palet logo hs


Nieuws van 'Sociëteit Palet'
in wijkcentrum de Hengelose Es

Uitslagsweg 47   telefoon 074-2504020

Ontmoeten in de wijk voor alle senioren uit de Hengelose Es


Dinsdag 17 oktober

Een bijzondere Noabermiddag
Vanaf 14.30 uur gaan de voetjes van de vloer met vrolijke muziek en gezellige dans! Samen met Melissa maken we er een hele vrolijke middag van!
Neem ook een kop koffie met een stuk appeltaart voor € 2,- De opbrengst is voor de hulpactie van Melissa voor haar thuisland Sint Maarten.

Wilt u meer informatie of heeft u vervoer nodig, neem dan contact op met dhr A.Uland tel 0620079799

 

13 oktober 2017