De medewerksters van BudgetAlert wensen u

Prettige Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar!

 


Rondkomen, best lastig!

Hoe knopen we de eindjes aan elkaar? Is er nog geld om mijn kinderen te laten sporten?

Wie kan me helpen bij het op orde brengen van mijn papieren? Heb ik recht op extra geld? Dat zijn vragen die we ons allemaal wel eens stellen.

Het is belangrijk om Grip op geld te hebben.

De medewerksters van BudgetAlert, Info en Advies helpen u hier graag bij.

Wij helpen met info over gemeentelijke regelingen zoals het sport-en cultuurfonds, de langdurigheidstoeslag en de bijzondere bijstand. Ook helpen wij bij de landelijke regelingen zoals de zorgtoeslag, de huurtoeslag en de heffingskortingen. We helpen bij het aanvragen van regelingen en/of het doorvoeren van wijzigingen zodat je krijgt waar je recht op hebt!

Ook als je werkt kun je bij ons komen voor hulp.

Zelf doen!

U kunt zelf ook uitzoeken waar u recht op heeft via www.degeldzoeker.nl

Hoe kunt u ons bereiken?

BudgetAlert, Info&Advies

H. Hartstralaan 100

7555 PJ Hengelo

Tel: 074-3677630.

Op werkdagen tussen 09.00 en 11.00 uur kunt u bellen voor een afspraak of komen.

 

Bij u in de wijk!

Op de 1ste en de 3de dinsdag van de maand is er een medewerkster van BudgetAlert bij u in de wijk.

Tussen 13.00-15.00 uur komt Mieke Klein Entink in Wijkcentrum De Hengelose Es, Uitslagsweg 47.

 

Zie ook de poster in het Wijkcentrum.