mariska


Beste inwoners van de Hengelose Es,

Vanaf deze plek wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken u en uw dierbaren bijzonder prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling toe te wensen.


Op zondag 4 september liep ik net als vele wijkbewoners langs de kraampjes en podia van het wijkfeest Hengelose Es. Het was de laatste dag van de schoolvakantie en veel mensen maakten van de gelegenheid gebruik even gezellig een praatje te maken met buren en bekenden. Kinderen verkochten op de rommelmarkt overtollig speelgoed en vermaakten zich in de attracties.
Zo hoort samenleven in een wijk naar mijn idee te zijn: oog en oor voor elkaar!

Bijzonder vond ik ook de opening van de interactieve voetbalmuur op het speelveld voor de Annie M.G. Schmidtschool. Ik fiets vaak over de Castorweg en zie daar altijd jongens en meisjes een balletje trappen. Mede dankzij “FC Twente scoren in de Wijk” is deze geweldige voorziening - een echte aanwinst voor de wijk - er gekomen.

Terugblik
Het afgelopen jaar heeft de gemeente een uitgebreide analyse gemaakt van de wijk Hengelose Es. Uw wijk bestaat eigenlijk uit verschillende woonbuurten: de Hengelose Es Noord, het Tichelwerk en het Wilbert. De analyse liet zien dat u behoorlijk tevreden bent over uw wijk en buurt. De wijk scoort een dikke voldoende. Er zijn echter wel verschillen. In de Hengelose Es Noord zijn mensen wat minder tevreden dan in de rest van de wijk en in de rest van Hengelo.

Daarom vind ik dat we hier als gemeente meer moeten doen, bijvoorbeeld door meer mensen uitzicht op een baan te geven, taalachterstanden te bestrijden en zorg te verbeteren.
Ook Welbions gaat in de Hengelose Es Noord aan de slag: door de slechte staat van woningen worden deze gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Dat betekent echter wel dat huurders hun vertrouwde woning moeten verlaten.
Samen met de corporatie probeert de gemeente dat proces zo goed mogelijk te laten verlopen.
In het wijkperspectief Hengelose Es en het wijkplan Hengelose Es Noord zijn alle plannen inmiddels vastgelegd.
In 2012 beginnen we met de uitvoering.

Ik vind het van groot belang dat u als bewoner zich ook meer met de plannen bemoeit. Dat kan door u actief in te gaan zetten voor de bewonersorganisatie of een bewonersavond te bezoeken.

voetbalmuurmariska

Voorzieningen
Maar ook in 2012 gaan de “gewone” activiteiten gewoon door. Overal in de wijk is er weer van alles te doen. Of het nu is in het wijkcentrum, in het winkelcentrum, in het Palet, in het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie bij de kinderboerderij, bij voetbalclub Achilles of gewoon in uw straat.
Al die activiteiten kunnen echter niet plaatsvinden zonder de actieve inbreng van u als bewoners.
Ook nieuwe initiatieven zijn afhankelijk van uw inzet als bewoners. Dat die inzet uiteindelijk loont, werd bijvoorbeeld duidelijk toen aan het begin van de zomer door de burgemeester een prachtige speelplek werd geopend aan de Werninkhofstraat.

Ook in 2012 worden door de gemeente weer buurtbonnen verstrekt om initiatieven die de buurt of wijk verbeteren te ondersteunen.
Maak er gebruik van!

Tot ziens in de wijk,
Mariska ten Heuw, wijkwethouder