Een sportief, gezond 2012!!

schaatsenkuyperschool


De Kuyperkinderen maken allerlei leuke dingen mee! Naast het leren rekenen en taal zijn er zo af en toe ook leuke uitjes!
Zo is een aantal kinderen blij met FC.Twente, het project ‘scoren in de wijk’.
Een zestal vrijdagmiddagen gaat een groep naar het sportpark om daar , onder begeleiding van een FC Twente medewerker, sportief bezig te zijn.
Vol enthousiasme doen ze mee aan allerlei ‘gezonde’ activiteiten.
Ook doet onze school mee aan de zgn. ‘natte gymles’, dat zijn gymuren in het Twentebad.
Het is best pittig wat ze daar moeten doen!

kuyperschoolzwemmen

Straks leren ze zelfs hoe ze uit het water kunnen komen als ze door het ijs zijn gezakt!
De gemeente Hengelo geeft ook de mogelijkheid om een keer te gaan schaatsen in Enschede.
Daar hebben wij enthousiast op in geschreven en dit werd een mooie ochtend wat op de foto’s is te zien.

Daarom vonden wij het wel leuk om in het buurtblad iedereen een gezond nieuw jaar te wensen.
Wij doen ons best !!

 

Veel goeds in het nieuwe jaar!

Hartelijke groet, ook namens alle collega’s van de Kuyperschool!

Joyce van Binsbergen Schoolleider Kuyperschool