weusthag-logo

Dunning Weusthag-bos
Op veel plekken in Het Weusthag staan de bomen te dicht op elkaar om goed te kunnen groeien. Vandaar dat dit najaar een zogenoemde dunning is uitgevoerd.

Door een aantal bomen te verwijderen, krijgen de bomen die blijven staan meer ruimte om beter te groeien. Dunnen heeft als bijkomend voordeel dat we meer variatie in boomsoorten krijgen. Daarnaast verbetert de structuur van het bos, doordat er weer licht op de bodem komt. Op de open gevallen plekken is ruimte voor jonge bomen, struiken en planten om te ontkiemen.


De werkzaamheden zijn vorig jaar gestart op 28 november tot woensdag 21 december 2011. In de eerste helft van 2012 zal het vervolg gaan plaatsvinden. Als u de exacte datum wilt weten, hou dan www.hetweusthag.nl in de gaten.

Definitief ontwerp Infrastructuur Weusthag 1e fase bekend!

In 2011 zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd om met omwonenden en andere betrokkenen het schetsontwerp en het voorlopig ontwerp (VO) voor de aanleg van paden en beken in het Weusthag te bespreken. Iedereen kon op verschillende manieren hun mening of advies bij de gemeente aangegeven. De opmerkingen en reacties zijn zoveel mogelijk verwerkt in het definitief ontwerp (DO) 1e fase dat nu openbaar is gemaakt.  

Voor het beheer en onderhoud plus de veiligheid in het Weusthag wordt een beheerplan opgesteld. Voor het gebied rondom de Houtmaatvijver wordt nog overleg gevoerd met betrokkenen over de plaatsbepaling van de afsluitbare toegangshekken en afspraken over gereguleerde openingstijden. Deze afspraken worden opgenomen in het op te stellen beheerplan.
 
Als de raad instemt met het raadsvoorstel wordt het DO 1e fase uitgewerkt tot een bestek welke vervolgens wordt aanbesteed. Waarna de aanleg van paden en de natuurlijke inrichting van beken voor de 1e fase wordt gestart.
De start van de aanleg is gepland rond maart/april 2012. Het definitieve ontwerp is te zien op www.hetweusthag.nl bij het informatiepunt.


weusthag-surf