swoh
Programma Alzheimer Café Hengelo

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun familie, mantelzorgers en hulpverleners. Naast contact is er ook ruimte voor informatie.
Elke laatste dinsdag van de maand is er een bijeenkomst van het  Alzheimer Café Hengelo.

Alzheimer Cafe Hengelo,
Plaats: Tuindorphotel ’t Lansink, CT Storkstraat 18, Hengelo.
Zaal open: 19.00 uur. Aanvang programma: 19.30 uur.
Inlichtingen: Swoh/zorgloket, tel. 074 – 245 91 31.


Programma Alzheimer Café Hengelo van januari t/m juni 2013

29 januari
De rol van de huisarts bij dementie

Wat kan uw huisarts voor u betekenen bij het vermoeden van dementie en in alles wat daarop volgt. De huisarts is vaak de eerste persoon die in vertrouwen genomen wordt bij het ‘niet pluis gevoel’. De huisarts is er voor de dementerende én voor de mantelzorger. Maar wat kan hij/zij doen en wat is de rol van de praktijkondersteuner.
Huisarts dokter de Jong en mw. Lansink, praktijkondersteuner geven informatie. Ook is casemanager Gerrit Grimberg aanwezig om te vertellen hoe zijn werk zich verhoudt tot dat van de huisarts.

26 februari
Rondom levenseinde

We staan stil bij de vraag hoe je als dementerende en als familie de regie in eigen hand kunt houden, ook in deze laatste fase van de ziekte. Tot hoe lang gaan medische handelingen door? Voor welke dilemma’s kun je komen te staan? Een avond die bedoeld is om te bedenken dát u over de laatste levensfase mag nadenken en er iets van mag vinden.
Geestelijk verzorger van Carintreggeland vertelt over haar ervaringen en zij gaat met ons in gesprek. Ook vertelt iemand uit eigen ervaring hoe hij en zijn vrouw samen vorm gegeven hebben aan haar laatste levensfase.

26 maart
Kunnen mensen met dementie nog iets nieuws leren?

Ruud Dirkse is schrijver van een boek dat over dit thema gaat. Het blijkt dat, tegen wat de algemene verwachting in, mensen met een dementie in staat zijn om (nieuwe) dingen aan te leren. Langdurig wetenschappelijk onderzoek leert dat het hierbij vooral gaat om hóe je iemand iets wil leren. Welke hersengebieden spreek je aan. Waarom werkt het op ene manier wel en op een andere manier niet of  minder? Dhr. Dirkse laat aan de hand van fimpjes voorbeelden zien en hij geeft veel nuttige handreikingen. Ook is zijn boek deze avond te koop.

23 april
Hoe beleeft iemand die dementeert de ziekte?

Twee medewerkers van Mediant (geestelijke gezondheidszorg) vertellen over de wijze waarop een dementerende de ziekte beleeft. Welk ziektebesef is? Wat betekent dat voor dementerende en hoe ondergaat hij of zij dat en hoe kun je daar als partner of mantelzorger mee om gaan?
(let op, deze datum wijkt af van het reguliere patroon ivm met Koninginnedag)

28 mei
Dagvoorzieningen

Als de ziekte vordert is het soms erg fijn om gebruik te kunnen maken van een dagvoorziening. Wanneer kan iemand daar gebruik van maken? Hoe ziet een dag op de dagopvang eruit? Hoe zit het met de kosten? Levert het ook iets op voor de mantelzorger?
Allemaal vragen die deze avond aan bod komen in gesprek met medewerkers van dagvoorzieningen in Hengelo.

25 juni
Levensboek

De laatste avond van het seizoen, met in elk geval aandacht voor het Levensboek.
Nadere informatie volgt nog.