scala2
SCALA start After-School project samen met wijkbewoners Hengelose Es

In wijkcentrum de Hengelose Es is half januari het project After-School van start gegaan. Dit project richt zich op de huiswerkbegeleiding van basisschoolkinderen. Met dertien deelnemende kinderen in korte tijd blijkt dat de behoefte aanwezig is.

Vraag vanuit de wijk
Moeders uit de J. Voermanstraat benaderden het wijkteam Midden van SCALA enige tijd geleden met de vraag of het wijkteam hen kon ondersteunen in het opzetten van huiswerkbegeleiding.

Buurtbon gemeente Hengelo
Het wijkteam Midden van SCALA is, samen met de moeders aan de slag gegaan. Samen hebben zij een buurtbon aangevraagd bij de gemeente Hengelo. Deze is toegekend en het geld is gebruikt om de eerste kosten te dekken voor de aanschaf van werkboeken. Inmiddels komen er dertien kinderen naar de inloop op dinsdag van 16.00 – 17.00 uur en op woensdag van 13.30 – 14.30 uur. Vrijwilligers en stagiaires begeleiden de kinderen. De focus ligt momenteel op het oefenen voor de Cito-toets en het verbeteren van de taalvaardigheden. De begeleiding vindt plaats in wijkcentrum de Hengelose Es aan de Uitslagsweg 47.

Samenwerking
Bij de opzet van het After-School project werken ouders en het wijkteam Midden van SCALA samen met het wijkcentrum. Het wijkcentrum geeft voorlopig de ruimte en computers kosteloos in gebruik. Met de scholen in de wijk zijn de partijen in overleg over het lesmateriaal en de extra begeleiding die leerlingen eventueel nodig hebben. De ouders worden zoveel mogelijk betrokken bij de activiteiten. Zo is er altijd een ouder aanwezig als contactpersoon. In juni evalueren de betrokken partijen het project. Bij voldoende belangstelling onder alle betrokkenen en indien het project organisatorisch en financieel haalbaar blijft, krijgt het project vervolg.

Vrijwilligers nodig
Om de activiteiten uit te breiden, is het After-School project op zoek naar vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben bij voorkeur een onderwijsachtergrond en zijn beschikbaar op de donderdagmiddag (dinsdag- en woensdagmiddag mag ook).

Voorleesmiddag in wijkcentrum
Binnenkort starten het wijkteam Midden met een voorleesmiddag voor de kinderen van groep 1 t/m 4 in het wijkcentrum. Als we genoeg vrijwilligers hebben start het wijkteam ook een activiteit voor de groepen 5 en 6. Voor de kinderen uit groepen 5 t/m 8 ligt de nadruk op huiswerkbegeleiding. Voor alle kinderen geldt dat ze naast het verbeteren van hun taal- en rekenvaardigheden ook komen voor ontmoeting met leeftijdgenoten en ontspanning. De laatste tien minuten staan dan ook altijd in het teken van vrij spelen.

Voor vragen over de activiteiten en/of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger kunt u contact opnemen met Zohra de Jong, telefoonnummer 06-14132458