Dringend Hulpverleners gezocht

 

De stichting Twente Hart Safe heeft op 2 locaties in de Hengelose Es en ’t Wilbert een AED post ingericht die inzetbaar is ten tijde van een cardiologisch incident. Deze AED posten moeten voorzien worden van voldoende opgeleide ‘Leken’ hulpverleners.
Hiervoor zoeken wij mensen die al in het bezit zijn van een geldig Reanimatie- en AED certificaat of mensen die zich willen laten opleiden op het gebied van Reanimatie- en AED bediener.
De cursusduur bedraagt slechts 1 avond per jaar en kost €37,50. Mogelijk dat uw zorgverzekeraar deze cursuskosten vergoed mits u een aanvullend zorgpakket heeft.

Werking Lekenhulpverlening

Na een telefonische melding van een hartstilstand via 112, stuurt de meldkamercentralist direct 2 ambulances aan. Onmiddellijk daarna wordt het alarmeringssysteem geactiveerd. Hieraan is een database gekoppeld van alle opgeleide vrijwillige hulpverleners en alle beschikbare AED’s. Het systeem zoekt een vrijwilliger, die binnen een straal van 500 tot 1.000 meter van het slachtoffer woont. Deze ontvangt een sms-bericht met instructies op de mobiele telefoon. Deze instructies bevatten de tekst "start reanimatie" of "haal de AED" met vermelding van de plaats van de AED en het adres van de hulpvrager.

De inzet van de ‘lekenhulpverleners’ en het arriveren van de eerste ambulance levert vaak minuten tijdwinst op wat het verschil kan betekenen tussen leven en dood.

Cursusavond
Op donderdagavond 31 mei a.s. organiseren wij een cursus Reanimatie- en AED Bedieners opleiding in het Wijkcentrum Hengelose-es, Uitslagsweg 47 7556 LN Hengelo. Opgeven kan via de website www.reanimatieopleidingen-twente.nl

 

.Een Hartstilstand komt altijd onverwacht….


 .Weet wat u moet doen !!!!!!!

 Met vriendelijke groeten,

Stichting Twente Hart Safe
Henk Poort

Correspondentieadres: Theo Wolvecampstraat 7 - 7556 ZZ Hengelo
Telefoon: 074 - 242 24 16  -  Mobiel: 06 - 10 50 51 31
www.twentehartsafe.nl
www.reanimatieopleidingen-twente.nl

Stichting Twente Hart Safe is een door de NNR (Nederlandse Reanimatie Raad) erkend opleidingsinstituut.