Nieuwe versie Buurtbonnen aanvragen voor 30 september 2012!

Vernieuwde werkwijze

De Bewonersorganisatie Hengelo Midden (BHM) kan nu bevestigen dat de voorgaande vermelding over de wijziging van het subsidiebeleid nu door de gemeenteraad is vastgesteld.

Daarom hier een artikel van de Gemeente dat in overleg met hen iets is aangepast voor onze eigen situatie.

~~~~~~~~~~~~~~~~

De succesvolle buurtbonnenaanpak blijft ook in 2012 bestaan. Wel zijn er een aantal zaken aangepast. Zo gaan bewonersorganisaties beslissen over de toekenning van de buurtbonnen, is de volgorde van binnenkomst niet meer bepalend en zijn er in 2012 twee rondes buurtbonnen.
Deze wijzigingen zijn mede ingegeven doordat de buurtbonnen onderdeel gaan uitmaken van een geheel nieuw subsidiesysteem rondom bewonersbudgetten van de gemeente Hengelo.
Bewonersorganisaties gaan beslissen over de buurtbonnen

De verdeling van de Hengelose bewoners-budgetten, inclusief buurtbonnen, is samen met de bewonersorganisaties bedacht. Belangrijkste wijziging bij de buurtbonnen is dat de bewonersorganisaties aan de hand van een checklist zelf mogen beslissen over de toekenning van de buurtbonnen in hun werkgebied.
De volgorde van binnenkomst is daarbij niet meer bepalend. Maar hou wel de einddatum voor uw aanvragen in de gaten.

De activiteit waar u geld voor aanvraagt mag niet al plaats hebben gevonden.

Per jaar zijn er twee rondes
De tweede periode loopt tot 1 oktober 2012. Aanvragers krijgen voor 2 november 2012 een schriftelijke beslissing van de BHM.
Denkt u eraan dat voor de 2e ronde in totaal  €6000,-  te vergeven is.
Zie voor verantwoording buurtbonnen 1e ronde elders in dit blad.

Buurtbonnen aanvragen?
Buurtbonnen zijn een soort van waardebonnen waarmee bewoners activiteiten kunnen organiseren die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in hun woonomgeving. Alleen ongeorganiseerde bewoners(groepen) mogen hiervoor een aanvraag indienen. Aanvragen kunnen vanaf 1 september 2012 worden ingediend bij de gemeente.

De aanvraagformulieren en aanvullende informatie zijn te vinden op www.hengelo.nl/buurtbon en af te halen bij:

  • het stadskantoor aan de Hazenweg
  • het stadhuis aan het Burgemeester Jansenplein
  • alle wijkcentra in Hengelo
  • de bibliotheek aan de Beursstraat

Helpdesk buurtbonnen
Hebt u hulp nodig bij:

  • het invullen van de aanvraagformulieren
  • bij de uitvoering van uw idee
  •  bij het aanvragen van eventuele vergunningen
  •  bij de financiële afhandeling

Of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met de Helpdesk subsidies bewonersparticipatie via telefoonnummer 074 – 2459231 of e-mail Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Andere onderdelen in het nieuwe subsidiesysteem bewonersparticipatie
Naast de buurtbonnen zijn er nog twee soorten subsidies. Alle bewonersorganisaties ontvangen een basissubsidie voor communicatie, vergader- en administratiekosten. Verder is er een subsidie voor het  zelf organiseren van wijkbrede activiteiten door de bewonersorganisatie.  

~~~~~~~~~~~~~~~~

Voor meer informatie en ideeën hierover kan men contact opnemen met de BHM 074-3490570 / 06-30940303 of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of anders de vragen/ideeën per brief sturen aan ons adres Uitslagsweg 47 , 7556 LN Hengelo.