geerdink
Beste wijkbewoners,

We hebben helaas geen goed nieuws: Hieronder vindt u een aangepaste en ingekorte versie van de brief die het bestuur naar de raadsleden van de gemeente Hengelo heeft gestuurd.


Stichting ’t Geerdink gaat over tot afbouw en ontbinding van het gehele project.

We zijn vanaf november met de wethouder in gesprek over het Werkervaringsproject, over het plaatsen van 30 mensen. In januari hoorden we van de ambtenaren dat er geen begeleidinggeld bij zit voor ‘t Geerdink. Het College staat op het standpunt dat mensen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt niet begeleidt hoeven te worden bij ’t Geerdink. En er voor de toekomst ook geen gelden beschikbaar worden gesteld. Wij kunnen volgens het College ons eigen geld verdienen en daarmee het gehele project betalen. Het bestuur ziet hier geen mogelijkheden in, hiervoor verdienen we jaarlijks te weinig. We werken namelijk met mensen die heel ver van een betaalde baan afstaan.

Dat betekent dat Hengelo niet meer investeert in de medemens die dit ook nodig heeft. Tot voor kort kon iedereen nog meedoen in Hengelo. Helaas grijpt de Gemeente de bezuinigingen aan om geen goedkope creatieve oplossingen in samenwerking met burgers te bedenken en te bewerkstelligen.

De kracht van ’t Geerdink is dat we ons tegen minimale kosten inzetten voor de buurt, wijk en Hengelo. Dat alles in elkaar overloopt en met alles verbonden is, betekent dat we een maximaal rendement kunnen halen uit hetgeen we aanbieden voor die mensen in de buurt, de wijk en Hengelo.

Alle opbrengsten vloeien altijd direct terug naar de wijk/Hengelo.  Nee, bestuursleden van ’t Geerdink krijgen géén vergoeding voor hun tijd en energie. Vrijwilligers krijgen ook géén vergoeding. Ondanks dat we met z’n allen heel veel werk verzetten, zijn we een kleine organisatie.

Er wordt niet meer bij ’t Geerdink geplaatst tot we ‘eruit’ zijn. Dit betekent dat het Werkervaringsproject bijna leeggestroomd is. We hebben geen vergoeding voor begeleiding en te weinig inkomsten door werkzaamheden. De financiële gevolgen voor het bestuur zijn niet te overzien vandaar dat deze drastische keuze gemaakt is.

De grootste kostenpost is het vaste personeel. De projectcoördinator en de projectbegeleider hebben de ontslagbrief inmiddels al in huis gekregen. Onze laatste beroepskracht vertrekt uiterlijk 31 juli.

Dit betekent voor ‘t Geerdink:
De gesubsidieerde arbeidskrachten per eind juli ook naar huis kunnen, want er is niemand die hen sturing en begeleiding van de werkzaamheden  geeft, die we iedere dag uitvoeren met de deelnemers. Daarom kunnen  deze deelnemers aan het werkervaringsproject naar huis en de vrijwillige begeleiders die daarin actief zijn ook. Op dat moment is er  geen begeleiding meer voor de zakgelders. Dus ook deze kunnen thuisblijven en het Zakgeldproject stopt na 14 jaar bij de aanvang van de zomervakantie.

Geerdink1s sandra 36 jaar

Sandra pony 36 jaar jong

Projecten stoppen eerder wanneer er geen agogisch personeel meer is om te begeleiden, zij zijn verplicht te solliciteren en kunnen daarom ook eerder weg zijn. Helaas is ons verzoek om een basissubsidie. Zodat er vrij geplaatst kan worden, voor die burgers van Hengelo die een arbeidsmatige dagbestedingplek nodig hebben voor hun maatschappelijke participatie, niet goed doorgekomen bij het College, politiek en de ambtenaren.

Mensen begrijpen het niet, overal horen we: jullie moeten overeind blijven. Nu de grote vraag aan de politieke  verantwoordelijken: HOE DAN ???

Namens het bestuur,
Adri Harmsen, voorzitter

Tot zover de brief aan de raadsleden.
Bovenstaande volledige brief van het bestuur is te lezen op de website www.hetgeerdink.nl

Het bestuur vindt het heel erg dat zij deze beslissing hebben moeten nemen, welke gevolgen deze beslissing heeft voor de Wijk de Hengelose Es en Hengelo zal in de toekomst blijken.

De vrijwilligers hebben samen een actie handtekeningactie gevoerd in de stad en op internet. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun nu en in de toekomst. Wij rekenen nog steeds op u.

Laatste bericht.
Tot nu toe zijn er online circa 715 handtekeningen en op Koninginnendag 2500 handtekeningen opgehaald. Ga zo door!!!! Zie ook het stukje uit de Tubantia over het vervolg van onze actie.

 Geerdink2s verledentijd zgp

Zakgeldproject verlenden tijd?


Geerdink3s kleedjesmarkt

Kleedjesmarkt 30 april

 

Geerdink4s ActieVrijwilligers

Handtekeningenactie vrijwilligers

't Geerdink