BHM logo s2Verkeersveiligheid in de wijk

In de vorige Kiek’n op ’n Es heeft u kunnen lezen over onze bezorgdheid over de verkeersveiligheid in onze wijk. We hebben u een reactie gevraagd. U heeft gereageerd en wij hebben een brief aan het college en raad gestuurd om eindelijk eens actie te ondernemen in de onze ogen onveilige situaties. We willen u hierbij informeren hoe het ons verder is vergaan.

Hoofdpunten uit de vergadering over de verkeersveiligheid in onze wijk van de Bewonersorganisatie Hengelo Midden met vertegenwoordigers van de gemeente en politie verkeersdeskundige en de volgende dag bewoners uit de wijk.

Kiekn2 Kleispoor s
Gemeente zegt toe: Dat het belangrijke fietspad het KLEISPOOR zal worden voorzien van LED waarschuwingsborden en andere beschermende zaken.

Bewoners: Wij zullen de verbeteringen aan dit punt oplettend blijven volgen.

Het kruispunt aan de Leefsmastraat/ Jan Gossaertstraat en de Uitslagsweg is een bekend probleem bij de Gemeente en politie. In verband met de vele bezuinigingen zit het er niet in dat hier iets aan gaat gebeuren.
Bewoners: Er wordt tijdens de bewoners bijeenkomst gevraagd of de bochten niet ruimer kunnen worden gemaakt. Zal worden doorgegeven aan de Gemeente.

Het Kleispoor, oversteek Weusthagstraat.Zeer herkenbare situatie voor de fietser    

In de Jan Gossaertstraat zal een verkeersbord worden verplaatst zodat beter zichtbaar wordt dat het om een 30 kilometerstraat gaat.
Bewoners: gaan we controleren.

Kiekn2 Hunnenborg s

De weg bij de Hunnenborgschool: Hiervan vindt de gemeente en politie dat het probleem grotendeels wordt veroorzaakt door brengende en halende ouders. Zij vindt het een taak voor de directie van de school de ouders hierop aan te spreken.

Bewoners/belanghebbende: De aanwezige directeur van de school zegt dat hij een afspraak heeft met een verkeersdeskundige van de gemeente . Dat gesprek zal dan vooral gaan over het vrachtverkeer op de Hunnenborg. De ouders zullen ook nog eens gewezen worden op hun eigen verantwoordelijkheid.

De Hunnenborg. Foto’s zijn van de redactie    

De Bellinckhof: Hierover zegt gemeente en verkeersdeskundige dat er een verkeersbeweging van plm. 150 per dag wordt verwacht. Zij vinden dat daar nu nog niet meer over gezegd kan worden. Dat zal de tijd en het gebruik moeten uitwijzen.
Bewoners vragen om meer borden 30km zone. Vooral bij kruisingen van wegen is er geen enkel bord te zien. Verder zullen we afwachten en eventueel reageren.

De verkeersdeskundige van de politie zegt: dat de meeste ergernis ontstaat door het gedrag en hufterigheid van de burgers zelf. Zij hebben gedurende twee jaar metingen gedaan op diverse straten in onze wijk wat betreft de snelheid overschrijdingen en dat viel erg mee. Handhaving van de politie is leuk en heeft effect voor twee weken en dat begint het weer opnieuw. Wel vraagt de politie om kleine aanrijdingen en blikschade, ook met klein of bijna geen letsel toch te melden. Ze komen niet kijken maar het wordt altijd wel gerapporteerd.

Hardrijders…. Als het lukt het nummer op te nemen altijd doorgeven aan de politie!!! De betreffende bestuurder krijgt dan bezoek en een waarschuwing.

We houden u op de hoogte hoe het verder gaat.