Scoren in de wijk logo sGeerdink logo 300Achilles logo

'Scoren met de Hengelose Es' van start!

FC Twente, scoren in de wijk, Achilles ’12 en Stichting ’t Geerdink hebben een sportalliantie gesloten ten behoeve van de Hengelose Es. Samen zetten de partijen zich in voor een sportieve en sociale wijk. Daartoe is gestart met ‘Scoren met de Hengelose Es’, een project waarbij sport als middel wordt ingezet om de onderlinge verbondenheid tussen wijkbewoners te vergroten en hen te stimuleren zich in te zetten voor hun leefomgeving.

In samenwerking met de 2 coalitiepartners zal FC Twente het belang van vrijwilligerswerk uitdragen en zij doet dit via een sportprogramma voor teams van wijkbewoners. Kenmerken van de aanpak zijn: het groepsproces, de beloningen en de uitstraling van FC Twente waar op strategische momenten gebruik van wordt gemaakt.

Deelname aan het project is mogelijk vanaf 16 jaar en ouder. Het oogmerk is dat er 8 tot 11 teams worden gevormd van 10 personen en een begeleider bestaande uit de diverse netwerken. De teams gaan gedurende vijf maanden kennis maken met verschillende sporten. Denk hierbij aan teamsporten als voetbal, volleybal, honkbal en handbal, maar ook sporten die laagdrempelig zijn, zoals wandelen, fietsen, zwemmen, jouer des boules etc. Naast de beoogde trainingen kan men ook punten verdienen met sociale klussen in de buurt. Het verrichten van sportactiviteiten en sociale klussen wordt beloont met fraaie FC Twente-beloningen zoals wedstrijdkaarten, shirts, rondleidingen etc. De slotdag bestaat uit een grote meerkamp waarin alle sporten terugkomen die tijdens het project beoefend zijn.
De keuze om bij dit project sport als middel in te zetten in logisch. Sporten is gezond, geeft een voldaan gevoel en brengt mensen dichter bij elkaar.

De keuze voor de geschetste aanpak heeft te maken met het feit dat op deze wijze vrijwilligerswerk een logisch onderdeel wordt van een sportprogramma van de deelnemers en ook kansen biedt voor een blijvende vorm van vrijwilligerswerk na afloop.
De stichting FC Twente, scoren in de wijk zal de projectleider/sportleider leveren, alsmede de faciliteiten van de club inzetten. Buurtinstelling en vrijwilligersorganisatie ’t Geerdink zal een rol spelen in het werven van deelnemers en vrijwilligers voor de begeleiding van teams. De agogische deskundigheid van deze instelling wordt ingezet voor scholing van de vrijwilligers.
De amateurclub Achilles’12 stelt de accommodatie ter beschikking, vrijwilligers voor begeleiding van de deelnemers en speelt een ook rol in de werving van de deelnemers.