Kuyperschool logo


Nieuws van de Kuyperschool

In de maand maart hebben we ons bezig gehouden met het thema: `Film en fotografie’. Een prachtige limousine, geregeld door een ouder, kwam het schoolplein opgereden. Enkele artiesten stapten uit om de 'Oscar' in ontvangst te nemen. Op deze ludieke manier openden we het project en drie weken later was de afsluiting. Alle genodigden, vooral de vaders en moeders maar ook de opa’s en oma’s, konden bekijken wat de kinderen allemaal hadden gemaakt en beleefd rondom dit thema.

kuyperschool s

Elk jaar is er een thema dat wijkbreed wordt uitgewerkt op de verschillende scholen. Het team van de Kuyperschool is er altijd heel enthousiast mee bezig. Samen met de ouderraad zorgen we dan voor een prachtige afsluiting.

PBS
Een methode om de veiligheid en de rust in de school zo optimaal mogelijk te beïnvloeden is PBS, dat wil zeggen Positive Behaviour Support. De Kuyperschool wil een school zijn waar het goed toeven is: veilig, sociaal en pedagogisch verantwoord. Een school waar een goede sfeer hangt. Dit zorgt ervoor dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en leerprestaties worden verbeterd. Daarom zijn we op de Kuyperschool gestart met PBS!

Wat is PBS?
Een schoolbrede aanpak voor gedragsverbeteringen binnen het onderwijs. PBS werkt preventief tegen ongewenst gedrag of buigt dit gedrag om in positief gedrag. Bovendien laat PBS kinderen op een duidelijke manier weten welk gedrag er van hen wordt verwacht. Door het bevestigen van wat kinderen goed doen en door het geven van oprechte, persoonlijke complimenten, wordt het gewenste gedrag een ge-woonte. En dat willen we bereiken! Het gehele team van de Kuyperschool heeft inmiddels studiedagen over PBS gevolgd. Dit onder leiding van Elsbeth Ruiterkamp van Hogeschool Edith Stein.

Tijdens de eerste PBS-studiedag hebben we als team naar elkaar uitgesproken welk gedrag we van leerlingen verwachten. Daaruit zijn de volgende kernwaarden naar voren gekomen: positiviteit, respect en veiligheid. Deze waarden vormen de uitgangspunten van onze gedragslessen. Daarnaast benadrukken we geheel volgens het principe van PBS, het goede gedrag van leerlingen door hen te complimenteren. We zijn heel trots op onze school. Met recht, want In februari hebben twee inspecteurs de hele dag meegekeken bij ons op school. Onderwijskundig leiderschap, instructie door de leerkrachten, de zorg die wij bieden, alles is nauwkeurig bekeken en na afloop hebben het volste vertrouwen uitgesproken in de Kuyperschool. Prachtig nieuws!

Vriendelijke groeten Joyce van Binsbergen
Directeur Dr.A.Kuyperschool