welbionskl

Jongerenhuis de Slinger

 

Slingerkantoor IMAG0176 sOp donderdag 12 juli vond de officiële opening plaats van het huis van de Slinger Jongeren Hengelo aan de Jan Toor­opstraat 149. Welbions stelt deze woning beschikbaar van waaruit de Slinger Jongeren haar activiteiten met jongeren kan organiseren. Het gaat hier om projecten die ten goede komen aan de buurt. Met de voor­ziening worden jongeren gestimu­leerd en geactiveerd om hun steen­tje aan de samenleving bij te dra­gen. De initiatieven worden zoveel mogelijk door jongeren zelf georga­niseerd, zodat ze aansluiten bij hun ( be)leefwereld, is de gedachte achter het Slingerhuis. Daar komt als bijkomend voordeel bij dat er met de tijdelijke ingebruikname van een leegstaande woning meer bedrijvigheid in dit stukje Hengelose Es komt. Dit komt de leefbaarheid ten goede. Nog belangrijker is dat er met het huis van de Slinger een voorzienig is gerealiseerd dicht bij de jongeren, wat het Slingerhuis ook echt iets van de jongeren maakt.

Slingerkantoor IMAG0178 s