Helpende Handen logo


Eerste diplomering studenten van het WijkLeerbedrijf Helpende Handen Hengelo

Op donderdagmiddag 25 april 2013 ontvingen 11 studenten van de BBL-opleiding Zorghulp niveau 1 van het ROC van Twente hun diploma bij het WijkLeerbedrijf Helpende Handen Hengelo. Deze studenten behoren tot de eerste lichting die in schooljaar 2012-2013 is gestart bij dit WijkLeerbedrijf. Tijdens de diploma-uitreiking gaf onder andere voorzitter van het College van Bestuur van ROC van Twente, John van der Vegt, acte de présence en was ook wethouder Ten Heuw van de gemeente Hengelo aanwezig zijn.

WijkLeerbedrijf Helpende Handen Hengelo
Bij dit WijkLeerbedrijf lopen 24 studenten van het MBO College voor Zorg & Welzijn van het ROC van Twente stage. Zij bieden bewoners in de wijken Hengelose Es, Woolde, Binnenstad en Noord, die afhankelijk zijn van externe hulp, ondersteuning bij dagelijkse huishoudelijke klussen en zorg- en welzijnsactiviteiten.

20130426 - foto 1 - de elf studenten van de BBL-opleiding Zorghulp niveau 1 s

Het WijkLeerbedrijf als stageplaats
Het doel van het WijkLeerbedrijf is tweeledig. Het ROC van Twente wil slagvaardige mensen afleveren, die hun kennis en vaardigheden aanwenden om ánderen te helpen. Stagelopen is één van de belangrijkste onderdelen van de opleiding; daar komen theorie en praktijk samen en daar wordt werkervaring opgedaan. Het ROC wil daarom graag kwalitatief goede stageplaatsen bieden, waar ruimte is voor zelfontplooiing, verantwoordelijkheidsgevoel, leren met en van elkaar en het ontwikkelen van competenties waarbij een juiste beroepshouding heel belangrijk is. Het Wijkleerwerkbedrijf biedt studenten deze leeraspecten en is daarmee een geschikte stageplaats.
Daarnaast biedt het WijkLeerbedrijf kosteloos een uitkomst voor mensen met een hulpvraag die afhankelijk zijn van externe hulp. Het gaat hierbij om laagdrempelige, niet-geïndiceerde zorgondersteuning op lokaal- of wijkniveau.
Kenniscentrum voor leren in de praktijk Calibris heeft het concept WijkLeerbedrijf ontwikkeld en Helpende Handen Hengelo is het eerste WijkLeerbedrijf in Nederland waar zowel BOL- als BBL-studenten een plek hebben gevonden.

Samenwerking
Het WijkLeerbedrijf Helpende Handen Hengelo is het resultaat van een samenwerking van Carintreggeland, Olcea, Calibris, SWB Midden Twente / Fitis, Gemeente Hengelo en het ROC van Twente. Al deze partijen hebben baat bij goed opgeleide studenten.

Start nieuwe groep studenten
Inmiddels is nieuwe 2e BBL groep gestart op 13 mei 2013. Deze groep bestaan deels uit studenten vanuit de SWB en deels uit studenten vanuit de WWB. Deze groep volgt de verkorte opleiding tot Helpende niveau 2 in de sector Zorg & Welzijn van het ROC vanTwente. Na diplomering mei 2014 zijn alle studenten gegarandeerd voor de duur van minimaal een half jaar om per week 16 uur werkervaring op te doen bij de zorgpartners Carintreggeland, Olcea en Manna.