Komst Nieuwbouw VMBO

De gemeente Hengelo, OSG en Scholengroep Carmel Hengelo werken samen aan het plan om naast de wijk Medaillon een school voor het VMBO (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) te bouwen. Het plangebied voor de nieuwbouw is globaal gelegen tussen de Europalaan, de Houtmaat- en Dijksweg, ten noorden van het woongebied Medaillon.

Inmiddels is het voorlopig ontwerp van de school bijna klaar. Ook hebben we de inrichting van het terrein uitgewerkt en verder nagedacht over de verkeersafwikkeling rond het plangebied. Met de omwonenden is hierover al contact geweest tijdens drie informatieavonden.

Nieuwbouw VMBO sIn november 2013 hopen we het definitief ontwerp van de school vast te stellen en in juli 2014 te starten met de bouw. We schatten dat eind 2015 de school in gebruik kan worden genomen.

Klik hier voor de nieuwsbrief (pdf) over de nieuwbouw.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sam Landman, projectleider nieuwbouw VMBO gemeente Hengelo, telefoon 074 - 245 14 074.