Groene pet subsidie

Een groen dak boven uw hoofd is eenvoudig in aanleg, mooi en goed voor uw huis en het milieu. Daarom verstrekt de gemeente Hengelo subsidie om de aanleg van sedumdaken te stimuleren.

Sedumdak
Opbouw en onderhoud sedumdak
Elk goed dak kan met sedumplanten bedekt worden. Een sedumdak bevat minimaal een aantal lagen waaronder een wortelwerende laag, die voorkomt dat de wortels van de planten uw dak beschadigen. Andere lagen zijn een drainage laag voor de afvoer van het water, een substraat laag voor de voeding van de planten en de plantbedekking zelf.Voordelen sedumdak
Langere houdbaarheid dak    Een sedumdak beschermt de veelal bitumen dak deklaag tegen zon en weersinvloeden.
Waterberging Een sedumdak vangt het regenwater op en voert het langzaam af. Doordat het water deels geborgen wordt op het dak wordt het rioleringsstelsel ontlast en draagt het zo bij aan een geringere belasting van het systeem.
Meer groen, meer natuur Een sedumdak trekt vogels en insecten en zorgt voor meer natuur in de stad.
Isolatie Een sedumdak heeft een verkoelend effect: doordat het groene dak vocht vasthoudt, blijft de ruimte eronder langer koel. De verdamping door de vegetatie onttrekt warmte aan het dak.
Gezondere lucht Een groen dak filtert fijn stof uit de lucht en produceert zuurstof.


Subsidie groene pet
U kunt zelf een groen dak aanleggen of het laten doen. Een sedumdak kost tussen de 30 en 80 euro per vierkante meter afhankelijk van het sedum dat u gebruikt. Voor het materiaal van de sedumdaken heeft de gemeente Hengelo subsidie ter beschikking gesteld van 25 euro per vierkante meter met een maximum van 100 vierkante meters.
Voor meer informatie of een deskundig advies kunt u terecht bij Meint Bosma van Bosma Tuin en Landschap, telefoon 06 – 1759 5702.