scala2
Aanmoedigingsprijs voor aanpak jeugdgroepen

Samenwerking partners effectief

 

Op 2 oktober ontvingen de deelnemers aan het stedelijk jeugdgroepenoverleg een aanmoedigingstaart. Het stedelijk jeugdgroepenoverleg bestaat uit SCALA jongerenwerk, jeugdagenten van de Politie Twente en gemeentelijk procesmanagement en jeugdbeleid.

Gemeente Hengelo doet het goed op het gebied van de aanpak van problematische jeugdgroepen. De stedelijke driehoek (bestaande uit burgemeester Kerckhaert, wethouder Jeugd Janneke Oude Alink, Officier van Justitie Van Dusschoten en clusterchef Van den Heuvel van Politie Twente) voert duidelijke regie en enthousiasmeert partners tot samenwerking. Dit blijkt uit een brief, die de gemeente heeft ontvangen van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Als blijk van waardering en aanmoediging ontvingen de deelnemers aan het stedelijk jeugdgroepenoverleg een taart.

Rol SCALA
Als welzijnsorganisatie in Hengelo speelt SCALA een belangrijke rol waar het gaat om preventie. Het jongerenwerk van SCALA is actief en preventief bezig in heel Hengelo. De professionals van SCALA signaleren, ze spreken de jongeren aan op ongewenst gedrag en ondersteunen omwonenden in de omgang met jongeren.

Samenwerking en afstemming
De onderlinge afstemming zorgt ervoor dat (groepen) jongeren snel in beeld zijn bij de juiste partijen. Dankzij de intensieve samenwerking binnen het stedelijk jeugdgroepenoverleg werkt de aanpak preventief en gericht, waardoor situaties niet escaleren.