roza

ROZA geen centrum voor wereldvrouwen zonder professionele inzet


Fysiek openhouden pand onvoldoende
Het behoud van een subsidie van 14.000 euro is niet voldoende om ROZA als centrum voor wereldvrouwen in stand te houden. Het bedrag van 14.000 euro omvat de lasten voor de kale huur van het pand. Het huurcontract is de gemeente Hengelo aangegaan en nog loopt tot en met 2014. Het in stand houden van deze bijdrage is daarmee géén behoud van het vrouwencentrum, maar puur het nakomen van eerder aangegane verplichtingen door de gemeente Hengelo met de verhuurder.

Professionele inzet
De professionele inzet en het activiteitenbudget van ROZA schrapt de gemeente Hengelo wel. Daarmee vervalt de essentie van ROZA. De professionele inzet, geleverd door SCALA, draagt zorg voor het unieke karakter van ROZA. Dit karakter omvat de gerichte, persoonlijke en agogische aanpak van kwetsbare vrouwen uit Hengelo. Deze taken mogen niet onder de verantwoordelijkheid van vrijwilligers komen te vallen..

Belang doelgroep
Het volledig overdragen van ROZA aan vrijwilligers is niet in het belang van de doelgroep. SCALA ziet een overdracht aan vrijwilligers, zoals de gemeente dit voor ogen heeft, dan ook niet als haar taak. Veel onderdelen (activiteiten, cursussen, voorlichting, themaochtenden etc.) van ROZA worden al uitgevoerd door vrijwilligers. De beperkte professionele inzet van 1.2 fte vormt hierbij echter de basis om de doelgroep op de juiste wijze te begeleiden. Bovendien verdienen vrijwilligers ook aansturing en ondersteuning van professionals.

Essentie
De essentie en kracht van ROZA is om alle vrouwen mee te laten doen in de samenleving. Hierbij maakt ROZA veel gebruik van vrijwilligers, waaronder sterke vrouwen die belangeloos hun kennis en vaardigheden overdragen aan andere vrouwen. Het eerdere vrouwencentrum dat volledig draaide op vrijwilligers haalde het niet. Bovendien behaalde dat vrijwillige vrouwencentrum niet de resultaten die ROZA behaalt.

Resultaten
ROZA biedt vrouwen een veilige omgeving, haalt vrouwen uit een isolement, zelfs uit een uitkeringssituatie. ROZA voorkomt dat vrouwen verder afzakken en een intensief beroep moeten doen op medische of psychische hulp. Daarmee zorgt ROZA voor een besparing op eerstelijns hulpverleningskosten. Het schrappen van de professionele inzet en enkel het openhouden van het pand levert niet deze resultaten op.