SintMaarten 1
SintMaarten 3s


Sinten Maarten optocht

maandagavond 11-11-2013

De kinderen komen ’s avonds om 19.00 uur bij elkaar op de parkeerplaats aan M.A. de Ruyterstraat met hun verlichte lampions.

Om 19.15 vertrekt de middeleeuwse optocht met de drumfanfare Hengelo, onder begeleiding van vier herauten.

Daarachter St. Maarten te paard met een Page, begeleid door soldaten te paard. In deze tocht bevindt zich ook een zwerver.
Vervolgens lopen de kinderen met hun lampions mee, vergezeld door hun ouders.

Beginpunt en vertrek parkeerplaats M.A. de Ruyterstraat
Route: Jan van Galenstraat, Piet Heinstraat, Ing. Schefferstraat, Oversteweg, Eikstraat, Dennenbosweg, Hazelaarweg, Berkweg, Populierenweg, Sloetsweg, Old Ruitenborg, richting Annie M.G. Schmidtschool. Dit is het einde van de optocht.

SintMaarten 2s
De organisatie wil haar dank uitspreken aan alle vrijwilligers die dit feest ook dit jaar weer mogelijk maken. Onze dank gaat uit naar Albert Hein, Bakker Wouda en Arjan- Groenteboer, voor de sponsoring.

Namens de organisatie Gerard Engbersen