scala2

Hengelo een van de 207 gemeenten met buurtbemiddeling

Voor het bestrijden van woonoverlast, kiezen gemeenten steeds vaker voor buurtbemiddeling. In augustus 2014 zetten 207 gemeenten vrijwillige bemiddelingsteams in (in 2007 waren dat er 77). In deze gemeenten is buurtbemiddeling de eerste mogelijkheid om burenconflicten op te lossen. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) ziet buurtbemiddeling als een effectief middel tegen burenoverlast.

Uit de jaarlijkse benchmark dat het CCV voor het zevende achtereenvolgende jaar uitvoerde, blijkt wederom dat de inzet van zo’n 2.200 vrijwillige buurtbemiddelaars succesvol is: landelijk werd in 2013 gemiddeld 69% van de zaken opgelost.

Slagingskans grootst in vroeg stadium
Buurtbemiddeling heeft de meeste kans van slagen als bewoners tijdig aan de bel trekken. Het motto is dan ook ‘Woonoverlast? Buurtbemiddeling eerst!’. Want, in een zo vroeg mogelijk stadium van de overlast waarin ruzie niet is geëscaleerd, kunnen buren vaak nog een normaal gesprek met elkaar voeren. Dat is een stuk lastiger als de emoties hoog opgelopen zijn en partijen aan hun standpunten vasthouden. Belangrijk is dus dat mensen elkaar weer en blijvend durven aanspreken én dat ze iets van elkaar kunnen verdragen. Een getrainde buurtbemiddelaar kan mensen goed begeleiden om weer met elkaar in gesprek te gaan.

Eigen kracht bewoners
Buurtbemiddeling maakt gebruik van de eigen kracht van bewoners. Want als burger ben je ook zelf verantwoordelijk voor een prettige leefomgeving. Komen bewoners er niet zelfstandig uit, dan kunnen ze onder de deskundige begeleiding van twee vrijwillige buurtbemiddelaars gezamenlijk hun probleem oplossen, zonder een beroep te hoeven doen op bijvoorbeeld politie, woningcorporatie of gemeente. Bewoners opgeleid tot buurtbemiddelaar, zetten zich belangeloos in om burenruzies te helpen oplossen.

cartoon woonoverlast ccv 2014 s

Buurtbemiddeling in Hengelo
In Hengelo draait buurtbemiddeling al voor het zesde jaar. Buurtbemiddeling Hengelo is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Hengelo, woningbouwcorporatie Welbions, Politie Twente en SCALA Welzijn en is een door het CCV erkende buurtbemiddelingsorganisatie.. Hengelo kent 16 vrijwillige buurtbemiddelaars. Per jaar worden zo’n zestig zaken aangemeld. Niet alle zaken zijn geschikt voor buurtbemiddeling. Maar van de zaken die geschikt zijn, worden er 60 tot 70% door middel van buurtbemiddeling opgelost. In 2013 is het percentage 69% en is daarmee gelijk aan de landelijke benchmark.
De meeste zaken hebben te maken met geluidsoverlast (51,9 % van de meldingen) en pesterijen (24,9 %). Ook de combinatie van geluidsoverlast en pestgedrag komt vaak voor.
Een voorbeeld uit de praktijk. Piet de Wit is woedend op zijn buren, als hij contact opneemt met Buurtbemiddeling Hengelo. Hij is er van overtuigd dat alles wat er gebeurt tegen hem gericht is. Hij vindt dat de buurtbemiddelaars maar eens moeten gaan praten met de buren om hen te vertellen dat het zo echt niet meer kan. En anders zal hij zelf wel eens in actie komen. Maar buurtbemiddelaars gaan niet naar de buren met een waarschuwend vingertje. Buurtbemiddelaars proberen buren met elkaar in gesprek te krijgen. Nadat dat uitgelegd is aan Piet, wordt gevraagd of hij een gesprek met zijn buren wil aangaan. Daar moet Piet eerst over nadenken. Bovendien denkt hij dat de buren zo onbeschoft zijn dat ze toch niet met hem om tafel willen. Na een paar dagen belt Piet terug en geeft aan dat hij toch het gesprek met zijn buren wil aangaan. De buurtbemiddelaars voeren eerst een afzonderlijk gesprek met Piet en later met zijn buren en al snel is een bemiddelingsgesprek geregeld. De buren voeren onder begeleiding van 2 buurtbemiddelaars een pittig maar verhelderend gesprek met elkaar en maken afspraken met elkaar om ergernissen en overlast te voorkomen. En wellicht zit er in de toekomst ook nog wel kopje koffie in.

Meer informatie
Meer informatie over buurtbemiddeling Hengelo kunt u krijgen bij Monique Vermeulen (coördinator) van SCALA welzijn, telefoonnummer:06-14 13 29 47 of via e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.