Loes logo s


Het Loescafé voor Hengelose ouders!

Loes, het gezicht van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Hengelo, organiseert wekelijks in de wijken Hengelose Es en Hasseler Es een Loescafé.

Het Loescafé is een ontmoetingsplek voor ouders.

In een gezelige sfeer met een kopje koffie of thee, wordt met elkaar gepraat over verschillende onderwerpen die ouders zelf aandragen, zoals:
Hoe regel ik alles in mijn gezin ?
Is het gedrag van mijn peuter normaal ?
Hoe voer ik een goed gesprek met mijn puber ?
Hoe hou ik tijd voor mezelf over ?
Hoe kan ik in tijden van crisis toch nog goed voor mijn kind zorgen ?

Ook wordt er regelmatig een themabijeenkomst over een onderwerp georganiseerd.

loescafe27kulturhuske s

Lijkt het je wat, om met andere ouders te praten over opvoeden ?
Je leuke en minder leuke ervaringen te delen ?
Zoek je advies of heb jij juist die goede tip?
Kom dan eens binnen bij het Loescafé, het is gratis !

De Loes cafés zijn iedere woensdagochtend geopend van 10.00-11.30.

Waar?
Wijkcentrum Hengelose Es en het Kulturhus Hasselo.
Er is kinderopvang aanwezig!

Kijk ook eens op onze site voor meer informatie over opvoeden: www.loes.nl.