MOS-moeders 25 jaar
Op 2 oktober 1986 kregen de moeders van  de kinderen uit klas vier van de Plechelmusschool, op initiatief van mevr. Huiskes en mevr. Lammers, het voorstel om bij elkaar te komen voor een etentje. Dit  gebeuren is in de loop der jaren uitgegroeid tot een eendaagse  activiteit, die afwisselend door een paar moeders van die groep wordt georganiseerd onder de naam MOS-moeders: Moeders Op Schoolreisje.

In deze 25 jaar hebben diverse activiteiten plaats gevonden, o.a. bezoeken  aan musea in verschillende steden, fietstochten met bezichtiging van bedrijven of een cursus beelden maken. Dit jaar begon op 19 mei de dag met een samenkomst op de Plechelmusschool onder het genot van koffie en taart, een  foto van de moeders en personeel en een rondleiding door de oude en nieuwe Plechelmusschool, onder leiding van de directeur A. Kuipers-Bollen. Hierna volgde een activiteit in Albergen. De dag werd afgesloten met een etentje, waar de moeders nog een verrassing te wachten stond in de vorm van een boeket, verzorgd door bloemist Roolvink.

mosclub

 

Moeders op schoolreis
Maart jl. kreeg ik een telefoontje op de Plechelmusschool van een moeder die “vroeger” een kind bij ons op school had gehad. Ze wilde graag een afspraak maken voor een soort reünie. Op de afgesproken dag kwamen 2 dames mijn kantoor binnen en ik herkende ze van jaren geleden. Ze vertelden mij over hun groep en dat ze met hun 25ste jubileumjaar graag even terug wilden naar de plaats waar het allemaal begonnen was: de Plechelmusschool. Uiteraard vond ik dat een leuk idee en hebben we afgesproken dat ze 19 mei van harte welkom waren in onze school.

Wij, als school, vinden het heel belangrijk dat kinderen goed met elkaar kunnen opschieten. We zeggen altijd dat ze niet met iedereen bevriend hoeven te zijn, maar wel respect voor elkaar horen te hebben. Des te beter is het nog als ook de ouders een goede onderlinge band met elkaar hebben. Het kind, in het algemeen, leeft dan in een veilige omgeving.

Het klikte blijkbaar goed tussen deze groep moeder destijds, zodat ze elkaar bleven zien, ook na de basisschool. Ze hebben met elkaar lief en leed gedeeld, ook toen hun kinderen niet meer bij elkaar in de klas zaten en ze uit elkaar groeiden. Ik vind dat mooi en was daarom enthousiast om hen op school uit te nodigen. Met de koffie en taart in de hand hebben we met elkaar vele herinneringen opgehaald en gesproken over hun kinderen.

Een rondleiding door de nieuwe school was natuurlijk erg leuk. Ze zagen ook hoe het onderwijs in al die jaren was veranderd en deze groep stond  er dus ook van  te kijken hoe de kinderen zeer zelfstandig aan het werk waren, hoe rustig ze dat deden en hoe ze elkaar hielpen waar het nodig was. De uitspraak: “gingen we nu nog maar naar school” werd regelmatig gehoord.

Als laatste zijn we nog door ons “oude” gebouw gelopen, met alle goede herinneringen daaraan.   Al met al een leuke morgen, voor de moeders, maar ook voor mij, als directeur van “hun” Plechelmus.

Anneke Kuipers,

Directeur  RK Daltonbasisschool St. Plechelmus