welbions-kl


Ontwikkelingen Hengelose Es Noord

Hoe ver staat het met de ontwikkelingen in de buurt Hengelose Es Noord? Zijn er al plannen voor de nieuwe buurt? Dit zijn vragen die we vaak krijgen.

Nee, er zijn nog geen concrete plannen, maar daar wordt wel druk aan gewerkt. We sluiten binnenkort de visiefase af. Hierin heeft de projectgroep Hengelose Es onder begeleiding van het architectenbureau KAW een drietal workshops gevolgd, te weten: Sociaal volkshuisvestelijk, Ecologie en Fysiek gehouden. Aan de workshops hebben medewerkers van Welbions en van de gemeente meegedaan. Uw inbreng tijdens de bewonersavonden in april is hierin meegenomen.

Er is besproken hoe de nieuwe buurt er uit moet gaan zien. Vragen als: 'voor wie bouwen we, wat gaan we doen met de hoogbouw, en welke invloed kan het park hebben op de nieuwe buurtontwikkelingen kwamen aan de orde. Wanneer we de deze fase afgesloten hebben en de goedkeuring van de directie hebben, kunnen we samen met gemeente een concrete invulling geven aan het plan. Natuurlijk wordt u als bewoner hier weer bij betrokken.

Hoe staat het met de uitverhuizingen?

De uitverhuizingen uit het hofje J. Jongkindstraat en J. Marisstraat is volop aan de gang. Uit het hofje zijn inmiddels de bewoners van 47 woningen verhuisd. In totaal staan er al 77 woningen van de 235 woningen leeg. Dit heeft te maken met eerdere verhuizingen vanuit de woningen waar bewoners een positief GGD advies hebben gekregen.

Om de buurt leefbaarheid en veilig te houden is de werkgroep ‘Schoon, heel en veilig‘ actief. Deze werkgroep bestaat uit bewoners, de wijkagent, Stadstoezicht van de gemeente Hengelo, een medewerker van Twente milieu en wijkbeheerder Richard van het wijkvernieuwingsteam van Welbions. De werkgroep houdt tweemaandelijks een schouw in het gebied, zet opruimacties uit en zorgt zonodig voor extra controle door de politie of wijkbeheerder.

Vragen, ideeën of op- en aanmerkingen u kunt wekelijks op dinsdag van 10.00 -12.00 uur terecht in het wijkinfo punt. Mevrouw Wanninge van de klankbordgroep is aanwezig. Of vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur zijn onze wijkconsulenten Josefien Melief of Ingrid Mettinkhof aanwezig.

wijkservicepunt

 

 

Wijkprogramma Hengelose Es

 

 wijkperspectief

 

Op 21 september 2011 hebben Peter Pinkhaar, directeur bestuurder van Welbions en Mariska ten Heuw, wijkwethouder van de wijk Hengelose Es het wijkprogramma gepresenteerd aan de gemeenteraad, professionele organisaties en bewoners. Zo kritisch als de gemeenteraad in juni 2011 was over het wijkperspectief zo enthousiast was ze nu over het wijkprogramma.

Het wijkperspectief geeft een toekomstbeeld van waar de wijk in 10 jaar moet staan. In het perspectief wordt dit abstract weergegeven. Het wijkprogramma geeft helder en duidelijk aan wat we in de periode van 2011 tot 2015 gaan doen in de wijk Hengelose Es. Het programma richt zich op de buurt Hengelose Es noord. De buurten ‘t Wilbert en Tichelwerk zijn goede woonbuurten en vragen geen extra inzet. Uiteraard vinden hier wel de reguliere werkzaamheden plaats. In de buurt Hengelose Es noord gaat inzet gepleegd worden op het brede terrein van wonen, weten, werken en welzijn, Voor Welbions ligt vooral de inzet in het herstructureringsgebied. Wilt u meer weten over het wijkprogramma? Kijk dan op www.hengelo.nl of www.welbions.nl.

 

Wijkactiviteitendag Hengelose Es 2011

 

Op zondag 4 september heeft in de Hengelose Es weer de jaarlijkse de wijkactiviteitendag plaats gevonden. Mede dankzij het weer dat ondanks een paar dreigende momenten goed heeft meegewerkt, is het wijkfeest ook dit jaar goed bezocht. Naast diverse markt- en eetkraampjes, podia en activiteiten was er ook een informatiemarkt waar diverse instellingen te vinden waren. Ook Welbions was weer aanwezig. Dit keer met de actie “Wat doet u voor uw buurt”. Voor deze actie die in samenwerking met de Slingerjongeren is opgezet werden mensen op de markt aangesproken. We kregen leuke antwoorden: van computercursussen geven voor ouderen tot het knippen van de haag van de buren. Al deze buurtbijdragen schreven de mensen op een stuk tegel die vervolgens op een plaat werd geplakt. Zo ontstond een mozaïek van allerlei vrijwillige bijdragen die samen de buurt maken. Het mozaïek krijgt straks een plekje in de hal van het wijkcentrum.