Buurt Hengelose Es Noord

De buurt Hengelose Es Noord is de meest noordelijke buurt van de wijk. De buurt oogt nieuw en dynamisch, vooral door werkzaamheden voor het winkelcentrum. Door herstructurering is meer heterogeniteit in de wijk ontstaan. Delen van de in de 60er jaren gebouwde woningen zijn vrij recent (90 er jaren) afgebroken en vervangen door nieuwe ruimere woningen. Aan weerszijden van de Uitslagsweg bijvoorbeeld zijn woningen vervangen. In het noordelijk deel van de buurt staan de oorspronkelijke woningen uit de 60er jaren: kleinere eengezinswoningen en hogere en hoge flats. In de omgeving van Old Ruitenborg staan woningen uit de 70er jaren.

Langs de Deurningerstraat en directe omgeving is een beperkt aantal woningen van vóór de oorlog. In de Hengelose Es Noord bestaat 70% van de woningvoorraad uit huurwoningen, dat is veel. De bewoners geven gemiddeld een ruime voldoende voor de woning.

In de Hengelose Es Noord wonen veel gezinnen met kinderen in het algemeen, en relatief veel eenoudergezinnen in het bijzonder. Naar verhouding wonen weinig mensen van 55 jaar en ouder in de buurt. Een kwart van de bewoners is van niet-westerse oorsprong, met name Turks. In vergelijking met de Hengelose leeftijdsopbouw zijn in de groep bewoners van Turkse origine veel jongeren tot 17 jaar en maar een handjevol ouderen.
In vergelijking met andere Hengelose buurten wordt er veel verhuisd. Dat hangt samen met het hoge aandeel huurwoningen. De sociale cohesie of samenhang in de buurt is lager dan in andere buurten. Het gemiddeld besteedbaar inkomen is lager in de Hengelose Es Noord en daarmee samenhangend het aantal bijstandskeringen hoger.
De bewoners zijn minder tevreden over winkelvoorzieningen. Speelmogelijkheden voor kinderen en het onderhoud van groenvoorzieningen worden positief beoordeeld. Het slachtofferschap in eigen buurt is hoog. Er zijn daardoor ook meer bewoners die zich minder veilig voelen in de eigen buurt.
De bewoners vinden dat de buurt zich de afgelopen jaren positief heeft ontwikkeld en zien de toekomst in het algemeen met vertrouwen tegemoet.