Buurt 't Wilbert

’t Wilbert bestaat voor het grootste deel uit bebouwing van vóór de oorlog. De wijk oogt daardoor sfeervol ook omdat er ouder groen is. Qua leeftijdsopbouw lijkt ’t Wilbert veel op Hengelo gemiddeld, met een lichte oververtegenwoordiging van 55 plussers. Een derde van de huishoudens is een gezin.
In de buurt wordt weinig verhuisd. De helft van de bewoners woont al 10 jaar of langer in ’t Wilbert. De buurt is stabiel.
Het gemiddelde besteedbaar inkomen is iets lager dan gemiddeld in Hengelo, evenals de gemiddelde economische waarde van woningen. In ’t Wilbert is het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering gemiddeld voor Hengelo.
Er zijn winkelvoorzieningen voor dagelijkse boodschappen en drie basisscholen.

 

(Bron: Wijkanalyse 2004, Gemeente Hengelo)