houtmaat1970Houtmaat 1970

Onderstaand artikel is gebaseerd op het verslag dat is verschenen naar aanleiding van een nieuwe mijlpaal:
De ingang van het twintigste bestaansjaar der Stichting Buitencentrum de Houtmaat.

In 1950 lag even buiten Hengelo het landgoed “de Houtmaat” van H.G.Rientjes.
In de zomer van dat jaar bracht kapelaan Hegge met enkele anderen een bezoek aan het toen nog woeste gebied, deels bestaand uit moeras. Dit bezoek kan gezien worden als de eerste stap op weg naar een recreatiegebied voor katholiek Hengelo. De waterpartij was als viswater verhuurd aan enkele prominenten, zoals de directeur van Hazemeijer: de heer Labruyère. De heer Rientjes stelde alleen het voetbalveld ter beschikking, de strook bos werd gehuurd van mej. Gelink; op 5 februari 1951 werd het huurcontract getekend. Het veld werd verhuurd aan de voetbalvereniging B.W.O. Het eerste bestuur bestond uit de heren Kiezebrink, Groothuis, Weustink en Vörgers met kapelaan Hegge als geestelijk adviseur. Toen ook andere verenigingen belangstelling bleken te hebben voor een dergelijk buitencentrum werd allereerst een afrastering aangelegd. De kleine stenen schuur die op de plaats van het huidige gebouw stond, werd overgenomen. Er was nog geen sanitair en elektriciteit en de 16 in slechte staat verkerende badhokjes werden pas in 1964 vervangen. Vier raderboten waren de eerste aanwinsten. Het bestuur werd uitgebreid met een vertegenwoordiger van elke parochie: de heren ten Bokum, Koopman, Klein, Morsink en Wienk en op 22 mei 1952 werd de Houtmaat een stichting.

Op 26 augustus 1951 werd voor de K.A.J. de eerste openluchtmis gehouden.
In januari 1953 werd voor het eerst de ijsbaan geopend; de kaartjes werden verkocht door gepensioneerde agenten. De verlichting bestond uit een petroleumvergasser, Chocolademelk in van omwonende gehuurde kopjes en door het ziekenhuis geschonken repen, werd op een door deken Wijenborg afgedankt tuintafeltje uitgestald, en werden verkocht dankzij de hulp van mej. Groothuis. De opbrengst van de ijsbaan bedroeg 50 gulden! Dat werd meegedeeld in de eerste vergadering die volgde op de ondertekening van de stichtingsakte door notaris Trip op 2 januari.
Kort daarna werden de twee eerste reddingssloepen gekocht, bedoeld als amusementsattractie. In april was, mede dankzij de hulp van de heer Rientjes en omwonenden, de afrastering klaar en werd het water ontdaan van rietstengels en kroos, zodat de roeiboten konden varen. Ook werd de Houtmaatweg verbeterd.
Het bestuur besloot tot het oprichten van een donateurvereniging. Per gezin bedroegen de kosten voor een seizoenskaart (en 50% korting op ijsbaankaarten) 2,50. Toen het tijdens een vergadering wat ging schemeren in het stenen schuurtje, werd besloten tot de aanschaf van een eenvoudig petroleumlampje.

oude_speeltuinOude speeltuin

In 1954 kwam er een tweede sloep en de eerste speeltoestellen werden overgenomen van café Bouwhuis: zweefmolens en wippen. 50 Spoorbielsen dienden als zitplaatsen.
Inmiddels werd de heer Oude Vrielink voorzitter en twee bestuursleden werden vervangen door de heren Pennders en van der Zande.
Op 22 maart 1954 werd besloten tot de bouw van een kantine: voor het ontwerp en de begeleiding van de bouw was de voorzitter verantwoordelijk. Om de bouw te kunnen realiseren moesten er gelden opgenomen worden. Het moeras, op de plaats van de huidige speeltuin, werd dichtgegooid. Het bestuur veranderde weer: de heer Post verving de heer van der Zande en kapelaan Hegge nam in oktober 1955 afscheid omdat hij als pastoor was benoemd in Musselkanaal. Zijn opvolger was kapelaan van Hoessel.
Helaas bleek de subsidieaanvraag afgewezen: de stichting was niet onder te brengen in een van de drie groepen die voor subsidie in aanmerking konden komen. Gelukkig waren er goede gevers: 50 tweedehands stoelen en 5 tafels van de Hengelosche Bierbrouwerij. Een elektrische installatie, dankzij de heren Hemmelder en Schoolkate. Van de Zusters van Groenlo kwam meubilair, zelfs enkele antieke stukken.
Op 6 juli 1956 vond de officiële opening plaats en werd de heer Hofstee benoemd tot regent. “De Eendracht” leverde een muzikale bijdrage aan de opening.

houtmaat-terrasGeheel rechts dhr. Groothuis

In de loop van de tijd werden de activiteiten van het centrum uitgebreid en hebben veel groepen er gebruik van gemaakt. De accommodatie werd verder aangepast: de zolder werd omgebouwd tot slaapzaal, er kwamen was- en kleedlokalen, nog een slaapzaal en dit alles dankzij de medewerking van een groep vrijwilligers: de Commissie van Advies en Uitvoering”. Ook de inzet van Huishoudelijke dienst was van onschatbare waarde.

Noot van de redactie: foto's komen voor het merendeel uit het archief van dhr. Groothuis. Wij ze kregen ze weer via een documentatie van de Kinderboerderij, waarvoor onze dank.

houtmaat_1960De Houtmaat 1960 van dhr. P. Hamer


houtmaat_2


HOUTzwemmen

Heeft u foto's van de Houtmaat mail ze dan naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Bij voorbaat dank.