landschoverijssel


Droogte en letterzetter tasten fijnsparbossen rondom Enschede aan

De droogte heeft grote gevolgen voor onze bossen. Als gevolg daarvan kampen fijnsparren in de omgeving van Enschede met een insectenplaag. Het gaat om een klein insect genaamd ‘letterzetter’. Dit diertje nestelt zich graag in verdroogde fijnsparren om eitjes te leggen. Vervolgens zorgen haar larven ervoor dat de fijnspar afsterft. Om te voorkomen dat de letterzetter zich verder verspreidt ziet Landschap Overijssel zich genoodzaakt om op korte termijn 9 ha. bos te kappen. Het gaat om delen van bossen bij Groot Brunink, Hof Espelo, de Wildernis en Lonnekerberg.

Afweging om te kappen
Daar waar Landschap Overijssel fijnsparsterfte ziet wordt zorgvuldig afgewogen om wel of niet te kappen. Zo worden solitaire fijnsparren niet gekapt, want staand dood hout is heel waardevol voor de biodiversiteit. Met het oog op de veiligheid van recreanten, worden waar mogelijk, de fijnsparren langs wandel- en fietspaden wel gekapt. Zo ook de fijnsparren in diverse percelen van de stichting. Dit is nodig om verdere verspreiding van de letterzetter zoveel mogelijk te voorkomen of in ieder geval te vertragen.

Letterzetter - Jan SlaatsLetterzetter   foto: Jan Slaats

Loofbomen planten
Komend najaar of in het voorjaar plant Landschap Overijssel andere boomsoorten in de delen van de bossen die gekapt gaan worden. Loofbomen als de tamme kastanje, esdoorn en lijsterbes kunnen beter tegen de droogte en zijn niet gevoelig voor de letterzetter. Landschap Overijssel is op vele plekken in de provincie bezig met het omvormen van naaldbos naar loofbos. Terreinbeheerder Alexander van der Elst van Landschap Overijssel: “Kapvlaktes hebben een enorme impact op mensen. Dat we dit doen is niet onze keuze, maar noodzakelijk.” Meer informatie over het natuurbeheer van de Landschap Overijssel vind je op www.landschapoverijssel.nl/dossiers.

 

Overijssel is prachtig en waardevol en biedt veel afwisseling voor mens, plant en dier. Al dit moois moet beschermd worden voor onszelf en de generaties na ons. Landschap Overijssel beschermt en ontwikkelt het landschap in Overijssel al meer dan tachtig jaar, neemt eigen verantwoordelijkheid hierin en spoort anderen aan hun verantwoordelijkheid te nemen. In de eigen 56 natuurterreinen, maar ook in het cultuurlandschap. Samen met ruim 3000 grondeigenaren, 9000 donateurs, 7000 vrijwilligers, Overijsselse bedrijfsvrienden, de Nationale Postcode Loterij en de provincie Overijssel. Meer informatie over het waardevolle Overijssel en hoe dit landschap te beleven vind je op www.landschapoverijssel.nl.


Landschap Overijssel achtertuin

 

30 augustus 2019