landschoverijssel


2019 was een goed jaar voor de steenuil

Ruim dertig procent van de, speciaal voor de steenuil opgehangen nestkasten in Overijssel was het afgelopen jaar bewoond. Vrijwillige steenuilwerkgroepen, in Overijssel maar liefst 22, zijn al jaren actief in het ophangen, onderhouden en monitoren van de steenuilkasten. Hiermee is het mogelijk om in beeld te brengen hoe het gesteld is met deze typische cultuurland-vogel. Het merendeel van de aantallen steenuilen in Overijssel broedt in Twente. Hier is het typische steenuilen landschap, ofwel het halfopen cultuurlandschap met verspreid de boerenerven, nog aanwezig. Na Noord-Brabant en Gelderland komen in Overijssel de meeste steenuilen voor.

In 655 van de 2029 steenuilkasten die door de steenuilwerkgroepen zijn opgehangen, werd in 2019 gebroed door steenuilen. Het aantal broedsels in nestkasten neemt vanaf 2005 gestaag toe. “Dit is een mooie ontwikkeling en vooral te danken aan de grote inspanning van de steenuilenwerkgroep”, zegt Michiel Poolman, ecoloog bij Landschap Overijssel. “Het volledige aantal broedsels in Overijssel ligt trouwens nog hoger. Er hangen namelijk ook steenuilkasten die niet gemonitord worden. Daarnaast broeden niet alle steenuilen in een kast. Er zijn er genoeg die een holte opzoeken in oude schuurtjes, onder golfplaten of in holtes van oude fruitbomen en knotwilgen.” Sommige nestkasten zijn voorzien van een camera. Kijk op www.landschapoverijssel.nl/steenuil voor een leuk filmpje van een steenuil bij zijn nestkast.

Steenuil zoekt plekje in oude schuur fotograaf Mark ZekhuisSteenuil zoekt plekje in oude schuur   foto: Mark Zekhuis

Goed muizenjaar
De steenuil houdt van een kleinschalig landschap met houtwallen, boerenerven met fruitboomgaarden en her en der een poel. En als hier dan ook nog erven liggen met rommelige hoekjes en een kruidenrand, schapen- of ponyweide, is de steenuil helemaal in haar nopjes. In dit kleinschalige landschap vindt de steenuil schuil- en nestgelegenheid en voedsel. “Vergeleken met andere uilen is het voedselspectrum van de steenuil divers,” zegt Michiel. “Zijn hoofdvoedsel bestaat uit muizen, maar ook uit kleine vogels en kikkers. Wanneer er jongen gevoed moeten worden, breidt de steenuil zijn dieet uit met kevers, langpootmuggen, larven, rupsen en regenwormen. 2019 was trouwens een goed muizenjaar, je ziet dat de steenuil daarvan profiteert.”

Help de steenuil
Ondanks dat het goed gaat met de steenuil, neemt haar leefgebied in kwaliteit af. Het landelijk gebied wordt grootschaliger, erven en tuinen worden steeds netter en oude vervallen schuurtjes worden opgeruimd. Bewoners kunnen veel doen om de steenuil te beschermen, bijvoorbeeld door te zorgen voor voldoende voedsel en door een nestkast op te hangen. Diegene die geen erf of grote tuin heeft, maar wel wil helpen, kan zich aansluiten bij een lokale steenuilenwerkgroep. Kijk voor meer informatie en inspiratie op www.landschapoverijssel.nl/steenuil.

 

Overijssel is prachtig en waardevol en biedt veel afwisseling voor mens, plant en dier. Al dit moois moet beschermd worden voor onszelf en de generaties na ons. Landschap Overijssel beschermt en ontwikkelt het landschap in Overijssel al meer dan tachtig jaar, neemt eigen verantwoordelijkheid hierin en spoort anderen aan hun verantwoordelijkheid te nemen. In de eigen 56 natuurterreinen, maar ook in het cultuurlandschap. Samen met ruim 3000 grondeigenaren, 9000 donateurs, 7000 vrijwilligers, Overijsselse bedrijfsvrienden, de Nationale Postcode Loterij en de provincie Overijssel. Meer informatie over het waardevolle Overijssel en hoe dit landschap te beleven vind je op www.landschapoverijssel.nl.


Landschap Overijssel achtertuin

 

7 februari 2020