landschoverijssel


Samen voor de boomkikker in Twente!

“Kè-kè-kè-kè”: de onmiskenbare roep van een klein grasgroen kikkertje, de boomkikker. Helaas is dit geluid nog maar weinig te horen, want de boomkikker heeft het al jaren zwaar in Twente. Gelukkig zijn er vanuit dit gebied de afgelopen jaren verschillende initiatieven opgezet om de boomkikker te redden. Het gaat nog moeizaam, maar vanuit een aantal poelen horen we straks op een warme zomeravond de roepende boomkikkermannetjes.

De boomkikker stelt nogal wat eisen aan zijn leefomgeving: water, beschutting, veel insecten. Deze elementen typeren tevens het kleinschalige Twentse landschap met poelen, grasland, ruigtes en houtwallen: de ideale leefomgeving van de boomkikker. Dat deze soort het zo zwaar heeft, zegt ook iets over de staat en kwaliteit van het landschap in Twente. Gelukkig zijn veel Tukkers begaan met de boomkikker. Zowel de gemeente, natuurbeheerders als particulieren en agrariërs in Twente doen iets voor deze Twentse soort.

Stapsteen
Boomkikkers zijn nog maar in een aantal regio’s te vinden in Twente: Vriezenveen, Tilligte, Aamsveen, Witteveen en Haaksbergen. Deze populaties waren met elkaar verbonden maar zijn geïsoleerd geraakt door het ontbreken van belangrijke elementen in het landschap. Hierdoor kunnen populaties elkaar niet meer bereiken. Dit resulteert in inteelt waarmee de kwaliteit van populaties achteruit gaat. Harry Koster van Landschap Overijssel vertelt: “Om boomkikkerpopulaties met elkaar in contact te brengen, hebben we in het agrarisch gebied van Twente een stapsteen aangelegd. Met behulp van crowdfunding hebben we dit kunnen realiseren. Dit zorgde voor financiële middelen, maar ook voor veel betrokkenheid in het gebied. Het mooie is dat we inmiddels al twee roepende mannetjes hebben gehoord vanaf deze stapsteen.

Boomkikker foto Mark ZekhuisBoomkikker   foto: Mark Zekhuis

Tilligte
Een ander initiatief vond plaats in Tilligte. Hier is een de oude schaatsbaan hersteld tot ideale leefomgeving voor de boomkikker. De boomkikker kwam hier jaren geleden voor, maar omwonenden hoorden de herkenbare roep van de kikker steeds minder, tot het nagenoeg stil werd. Michiel Poolman, ecoloog bij Landschap Overijssel vertelt: “Met geld uit het soortenbeschermingsproject van de provincie en in samenspraak met de eigenaar van de oude schaatsbaan en dorpsraad Tilligte hebben we een plan gemaakt en uitgevoerd. We hebben er onder andere voor gezorgd dat water kan worden opgepompt en ook weer kan wegstromen. Daarnaast hebben we organische plantenresten en eikenblad van de bodem verwijderd. Ook hebben we rondom de poel een aantal bomen weggehaald, zodat bramenstruiken meer in de zon kwamen te liggen. En met succes, want afgelopen zomer zijn er ondanks de droogte, weer een stuk of drie, vier roepende mannetjes gehoord!”

Aamsveen
In het gebied ten westen van het Aamsveen en de Eschmarke zijn de afgelopen 25 jaar zowel nieuwe poelen aangelegd als oude opgeschoond voor de boomkikker. Jacob van der Weele van Landschap Overijssel: “Ook is er landhabitat aangelegd en onderhouden. De agrarische natuurvereniging StalEsch beheert deze poelen. Wij geven advies en vrijwilligers, aangestuurd door RAVON doen de tellingen van de soort. Er zijn een aantal poelen van verschillende dieptes aangelegd, zodat er altijd één poel in de buurt met de perfecte waterstand voor de boomkikker. En ook hier is succes behaald, want er zijn nu 25 roepende boomkikkers gehoord.”

 

Overijssel is prachtig en waardevol en biedt veel afwisseling voor mens, plant en dier. Al dit moois moet beschermd worden voor onszelf en de generaties na ons. Landschap Overijssel beschermt en ontwikkelt het landschap in Overijssel al meer dan tachtig jaar, neemt eigen verantwoordelijkheid hierin en spoort anderen aan hun verantwoordelijkheid te nemen. In de eigen 56 natuurterreinen, maar ook in het cultuurlandschap. Samen met ruim 3000 grondeigenaren, 9000 donateurs, 7000 vrijwilligers, Overijsselse bedrijfsvrienden, de Nationale Postcode Loterij en de provincie Overijssel. Meer informatie over het waardevolle Overijssel en hoe dit landschap te beleven vind je op www.landschapoverijssel.nl.


Landschap Overijssel achtertuin

 

28 februari 2020