Scoren in de wijk logo sGeerdink logo 300Achilles logo

FC Twente, scoren in de wijk, Achilles ’12 en Stichting ’t Geerdink vormen sportalliantie
‘Scoren met de Hengelose Es’: samen voor een sportieve en sociale wijk

FC Twente, scoren in de wijk, Achilles ’12 en Stichting ’t Geerdink hebben een sportalliantie gevormd ten behoeve van de Hengelose Es. Gezamenlijk zetten de partijen zich in voor een sportieve en sociaal actieve wijk. Daartoe wordt gestart met het project ‘Scoren met de Hengelose Es’, waarbij sport als middel wordt ingezet om de onderlinge verbondenheid tussen wijkbewoners te vergroten en hen te stimuleren zich in te zetten voor hun leefomgeving met het oog op meer vrijwilligerswerk. Inzet is om minimaal 120 wijkbewoners te werven om deel te nemen aan ‘Scoren met de Hengelose Es’.

Over ‘Scoren met de Hengelose Es’
Teams van wijkbewoners van 16 jaar en ouder gaan vanaf juni gedurende een half jaar verschillende sportactiviteiten ondernemen, een workshop volgen en sociale klussen doen. Een team bestaat uit ca. tien personen en een begeleider. De deelnemende wijkbewoners maken tijdens het project kennis met verschillende sporten en activiteiten; van voetbal tot handbal en van jeu de boules tot fietsen. Daarnaast gaan zij zich inzetten voor de wijk door het doen van sociale klussen en krijgen zij een workshop over een actueel thema. De inzet van de teams wordt beloond met verschillende (FC Twente-) beloningen zoals een boodschappenpakket, wedstrijdkaarten, kleding van FC Twente of een rondleiding door De Grolsch Veste. De slotdag bestaat uit een grote meerkamp waarin alle sporten terugkomen die tijdens het project zijn beoefend.

Beeld Scoren met de Hengelose Es sDoor:  FC Twente Media

De sportalliantie
Met deze aanpak moet vrijwilligerswerk een logisch onderdeel worden van een sportprogramma en ook kansen bieden voor een blijvende vorm van vrijwilligerswerk na afloop van het project. Bij ‘Scoren met de Hengelose Es’ levert Stichting FC Twente, scoren in de wijk de projectleider en zet het de faciliteiten en uitstraling van de club in ten behoeve van het project. Buurtinstelling en vrijwilligersorganisatie ’t Geerdink speelt een rol in het werven van deelnemers en teambegeleiders. Daarnaast wordt de agogische deskundigheid van ’t Geerdink ingezet voor de scholing van vrijwilligers. Achilles’12 stelt haar accommodatie ter beschikking, zet in zich in voor de werving en levert daarnaast vrijwilligers voor de begeleiding.

Bij het project wordt een beroep gedaan op de partijen van het samenwerkingsverband “Hengelose Es Vitaal”. ‘Scoren met de Hengelose Es’ is mede mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds en Menzis. Meer informatie over het project is te vinden op www.scorenmetdehengelosees.nl.