Welbions BorneHengelo logo s1 juli één Welbions
Welbions, thuis in Borne en Hengelo

Vanaf vandaag 1 juli zijn Woonbeheer Borne en Welbions écht gefuseerd. Samen met bewoners en partners werkt de corporatie verder aan tevreden en betaalbaar wonen in Borne en Hengelo! De afgelopen maanden zijn de beide organisaties en de werkprocessen samengevoegd. De dienstverlening naar huurders en relaties en het kunnen blijven realiseren van de doelen, heeft daarbij altijd bovenaan gestaan voor. Voor huurders en relaties blijft veel bij het ‘oude en vertrouwde’. Huurders en relaties worden hierover deze week geïnformeerd.

Dichtbij en betrokken
De 150 medewerkers van Welbions gaan zich inzetten om de ambities van de organisatie in de wijken en buurten te realiseren. Om dichtbij haar huurders te staan, werkt Welbions met Wijkcoaches en Wijkbeheerders; hét gezicht van Welbions in de wijk. Zij werken nauw samen met bewoners en partners in de wijk en zetten zich samen in voor een buurt die ‘schoon, heel en veilig’ is. In de wijken worden spreekuren georganiseerd om vragen van bewoners te kunnen beantwoorden en in contact te blijven met bewoners en de buurt.

Dienstverlening verder uitgebreid
Het nieuwe Welbions behoudt haar vestiging in Borne. Ook de openingstijden worden niet aangepast. Welbions blijft dus persoonlijk en direct bereikbaar, ook in Borne. Voor huurders in Borne is het vanaf nu mogelijk om veel diensten zelf online te regelen. Zo kan er op welbions.nl direct een reparatieverzoek worden ingepland en kunnen woningzoekenden zich inschrijven. Snel en gemakkelijk.

Verder werken aan doelen en realiseren missie
Harry Rupert (bestuursvoorzitter): “Het nieuwe Welbions houdt vast aan haar missie: betaalbaar en tevreden wonen voor de doelgroep blijft datgene waar we voor werken. Al onze inspanningen hebben dat als doel. Onze visie staat als een huis: wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Ook je leefomgeving bepaalt je woongenot. Een corporatie moet zich naar ons idee ook bezighouden met de woonomgeving. De afgelopen jaren hebben we daarin duidelijker onze rol afgebakend. We willen ook bewoners meer betrekken en verantwoordelijk maken bij de leefomgeving. Dat zien we nog steeds als een transitieopgave voor de komende jaren”.

Welbions: feiten en cijfers
Welbions verhuurt, verkoopt, beheert, bouwt en onderhoudt woningen. 27.500 mensen wonen in een van de 15.000 huurwoningen van Welbions in Borne en Hengelo. Bij Welbions werken 150 medewerkers die zich dagelijks inzetten voor betaalbaar en tevreden wonen. Welbions werkt aan wijken waar mensen prettig kunnen wonen, zich veilig en vertrouwd voelen en betrokken zijn bij hun omgeving. Wijken die ‘schoon, heel en veilig’ zijn. Welbions stimuleert bewoners om zelf meer verantwoordelijkheid te nemen voor het wonen, hun woonomgeving en hun leven. Dat kan Welbions niet alleen en daarom wordt er duurzaam en actief samengewerkt met bewoners en partners.