welbionskl


Nieuwsbrief ‘Hengelose Es’

Uitgave 1 – Maart 2011
Alle bewoners van de Hengelose Es Noord ontvangen deze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief leest u meer over de ontwikkelingen in uw buurt.

Voorwoord

De eerste nieuwsbrief van 2011, een bijzonder jaar waarin u misschien wel gaat verhuizen uit de buurt.
Voor de bewoners uit de eerste fase gaat per 1 april 2011 het Sociaal Plan in. De collega’s van het Wijkvernieuwingsteam van Welbions zijn druk met de huisbezoeken. In deze huisbezoeken vertellen de medewerkers u meer over het Sociaal Plan, het verhuizen en krijgt u informatie en advies over alles dat daarbij komt kijken. Met elkaar zorgen wij er zo voor dat het verhuizen zo goed mogelijk verloopt.

Schoon, heel en veilig
Steeds meer woningen komen leeg in uw buurt,Welbions besteedt daarom extra aandacht aan het schoon, heel en veilig houden van de buurt. Dit kunnen wij niet alleen, ook uw inzet als bewoner is natuurlijk belangrijk! Daarom is er nu een werkgroep schoon, heel en veilig in uw buurt opgericht. Hierover leest u meer in deze nieuwsbrief.

piano

 

Praat mee over de nieuwe buurt!
Eind maart organiseert Welbions een aantal bijeenkomsten om uw mening en ervaringen te horen over het wonen in de Hengelose Es Noord. U hebt hiervoor al een uitnodiging ontvangen. Naast bewoners nodigen wij ook samenwerkingspartners en omwonenden uit.
Ik wens u veel leesplezier en voor de bewoners die gaan verhuizen; succes en sterkte. Ik wens u een fijne en goede woonplek toe.
Een vriendelijke groet, ook namens mijn collega’s van wijkteam Midden,

Antoinet de Boer
Gebiedsregisseur

afbraakrooster2011Voorrangsregeling Hengelose Es

De te slopen woningen in de Hengelose Es Noord worden vervangen door nieuwbouw. Op dit moment weten we nog niet wat er teruggebouwd wordt. Wel kunt u alvast aangeven of u eventueel belangstelling hebt voor de nieuwe woningen in de Hengelose Es Noord. U kunt dit aangeven tijdens de huisbezoeken die Welbions aflegt.

Voorrang
Als bewoner van een te slopen woning in de Hengelose Es Noord, hebt u voorrang ten opzichte van andere belangstellenden op een nieuwbouwwoning in de nieuwe buurt. Als belangstellende wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, de nieuwbouw en de toewijzing hiervan.  Voordat de nieuwbouw aan de reguliere woningzoekenden wordt aangeboden, krijgt u als huurder van een te slopen woning in Hengelose Es Noord de mogelijkheid om te reageren.

Woonduur
Als er meer geïnteresseerden zijn voor eenzelfde woning, is de ‘woonduur’ beslissend. Dit betekent dat degene die het langste in zijn/haar te slopen/gesloopte woning in het plangebied Hengelose Es Noord woont/heeft gewoond, voorrang heeft bij de keuze voor een nieuwe woning. De woonduur wordt bepaald door het aantal maanden tussen het ingaan van uw huurcontract en 1 april 2011. Dit is de ingangsdatum van het Sociaal Plan van de 1ste fase.

Doorschuiven
Een huurder uit de derde fase heeft Welbions kortgeleden gevraagd om binnen de eigen fase door te schuiven naar een grotere woning die vrij kwam. Wij zijn hier in eerste instantie mee akkoord gegaan. Vervolgens kwamen er meer verzoeken binnen om binnen de diverse fases door te schuiven naar een vrijgekomen woning.
Daar hadden wij niet op gerekend. Een extra verhuizing zorgt zowel voor de huurder als voor Welbions voor veel extra werk en kosten. En dat maar voor een korte, tijdelijke huurperiode. Omdat Welbions niet de een wel en de ander geen toestemming kan geven, hebben we besloten om niet in te stemmen met verzoeken om te verhuizen binnen de fases. Het is bij nader inzien niet handig geweest van Welbions om de eerste huurder wel toestemming te geven.
Onze excuses voor de onduidelijkheid, maar we hopen dat u ons standpunt hierin begrijpt.

Logo buurtvernieuwing
De komende tijd wordt het logo zoals jullie hiernaast zien, gebruikt op alle uitingen rondom de buurtvernieuwing van de Hengelose Es Noord.
Hierdoor is het voor ons en voor u als bewoner duidelijk wanneer we communiceren over alles wat er de komende jaren gaat gebeuren in uw buurt!

heslogowelbionsStrak en speels

Er is gekozen voor een modern, strak en speels lettertype. Om het woord ‘Es’ is een omlijning gezet die symbool staat voor de nieuwe buurt. Als het ware de nieuwe ‘schil’ om de bestaande buurt.
De bolletjes boven het woord ‘ES’ wekken de illusie van een boomtop. Tegelijkertijd kan het gezien worden als de plattegrond van Hengelo waarbij de (Welbions) groene bol de positie aangeeft van de buurt binnen de stad Hengelo.

Vitale wijken
Samen naar een vitale wijk. Welbions wil vitale wijken in Hengelo ontwikkelen. Wij streven naar wijken waar het veilig en vertrouwd is. Een plek waar bewoners fijn wonen. Hoe een vitale wijk eruit ziet, kan per wijk verschillen. Iedere wijk heeft zijn eigen karakter. Samen met bewoners en partners werken we aan deze ambitie.

Even voorstellen…de klankbordgroep

Deel 3
In deze editie stellen we weer een lid van de klankbordgroep aan u voor.
Mevrouw Oran woont met haar man en 3 kinderen, een vierde kind studeert, al meer dan 21 jaar in de Hengelose Es Noord. Mevrouw is gevraagd om lid te worden van de  klankbordgroep en dat vond ze een goed idee: “Zo krijg ik meer informatie over alles wat er in de buurt gaat gebeuren en kan ik mijn buurtbewoners hierover vertellen. Ook kan ik zo meedenken en mijn mening en ideeën geven”.

Lieve buren

De familie Oran heeft altijd heel prettig gewoond in de Hengelose Es Noord. “Hoewel de woningen wel echt aan vervanging toe zijn, ze zijn zo vochtig. Maar we hebben lieve buren en zeggen elkaar allemaal hallo”.
De rommel en afval bij de flats vindt mevrouw Oran een minder punt. “Het is zonde van het uitzicht. Dit kan echt anders en bewoners moeten zelf de boel beter schoonhouden en hun afval opruimen”.

Veel groen en speelplekken

Mevrouw Oran is blij dat de buurt vernieuwd wordt. Ze hoopt dat er naast koopwoningen ook weer huurwoningen worden gebouwd die genoeg ruimte hebben voor een heel gezin. “En voldoende groen en speelplekken, dat is heel belangrijk voor de kinderen in de buurt”. Ze hoopt terug te kunnen keren naar de buurt. “Alles is dichtbij, het centrum, de scholen, werk en de stageplekken voor de kinderen”.

weggetjeMeedenken en praten
De samenwerking met Welbions vindt mevrouw goed. “We moeten wel geduld hebben, want er moet veel gebeuren voordat uiteindelijk de plannen voor de nieuwe buurt bekend zijn”. Op dit moment zijn Welbions en de gemeente bezig met veel onderzoeken en tijdens de bewonersbijeenkomsten in maart worden ook de ervaringen van bewoners opgehaald. Mevrouw Oran is erbij en denkt en praat mee, u ook?

Lege woningen herkenbaar
Als gevolg van de hoge koperprijs is koperdiefstal helaas ook in de Hengelose Es Noord een veel voorkomend probleem. Om de koperdieven voor te zijn, strippen wij de woningen zodra deze vrijkomen direct. Om de mensen die in opdracht van Welbions werken herkenbaar te maken, dragen zij voortaan een fel gekleurd geel hesje met het logo van Welbions.

gestriptMeldingen

Mocht u toch mensen zonder het felgekleurde gele hesje in een lege woning zien, wilt u dit
dan melden bij de Wijkbeheerder Richard Geelen? Hij is telefonisch bereikbaar via (074) 24
68 300). Na kantooruren kunt u hiervoor contact opnemen met de politie via 0800 88 44.
De gestripte woningen krijgen een sticker achter het raam waarop vermeld staat dat de woning gestript is. Zo is het duidelijk dat inbreken zinloos is!

scorenwijk


FC Twente Scoren met gezondheid

Ook in de Hengelose Es gaat het project FC Twente Scoren in de wijk draaien. In de Berflo Es worden al langer activiteiten georganiseerd binnen dit project. Een van de projecten van Scoren in de wijk, is het project Scoren met gezondheid. FC Twente en haar spelers helpen u graag bij een gezondere leefstijl door het online gezondheidsprogramma. Meer bewegen en
gezond (en lekker!) eten: 35 dagen zetten topvoetballers zich in om ú tehelpen bij een gezondere leefstijl.
Binnenkort wordt een aantal bijeenkomsten in uw buurt georganiseerd over het programma
Scoren met gezondheid.
Op www.fctwentescorenmetgezondheid.nl leest u alvast meer!

Kattenoverlast
Via de werkgroep schoon, heel en veilig kwam het bericht binnen dat er steeds meer overlast in de buurt is van zwerfkatten. Mocht u overlast hebben, meld dit dan bij de gemeente Hengelo. Dat kan via de website www.hengelo.nl. De gemeente schakelt dan een  dierenopvangcentrum of de dierenambulance in.

Aanbieden vuilcontainers

Via de klankbordgroep maar ook via de werkgroep schoon, heel en veilig is de klacht binnengekomen dat vuilcontainers niet altijd worden opgehaald. In een enkel geval is zelfs voorgekomen dat een heel hofje is overgeslagen. Tijdens het overleg van de werkgroep
schoon, heel en veilig, waarbij een medewerker van Twente Milieu aanwezig is, bleek dat de chauffeur de containers vanaf de straat niet altijd ziet staan. In die gevallen is de chauffeur er onterecht vanuit gegaan dat er geen containers in het hofje zijn aangeboden.
Twente Milieu gaat hier nu beter naar kijken. Wel raden wij u aan uw container op een goed zichtbare plaatst te zetten, dus niet direct achter bijvoorbeeld een auto.
 

De buurtvernieuwing Hengelose Es Noord
U kunt zich voorstellen dat er heel wat komt kijken bij een groot project als de buurtvernieuwing van de Hengelose Es Noord. Bij dit project worden verschillende fases doorlopen. Eerst gaan Welbions en de gemeente allerlei gegevens verzamelen, denk
daarbij bijvoorbeeld aan gegevens uit bodemonderzoek, historische feiten, analyses, cijfers van de woningmarkt en economische gegevens.

Kansen en mogelijkheden
Door deze gegevens krijgen we een goed beeld van de kansen en mogelijkheden van de oude en nieuwe buurt. Maar ervaringen en belevingen van u als bewoner zijn daarbij natuurlijk erg belangrijk en onmisbaar. Pas als we ook deze gegevens hebben verzameld, kunnen we samen plannen maken voor de nieuwe buurt! Daarom organiseert Welbions een aantal bijeenkomsten. Hiervoor hebt u al een uitnodiging van ons ontvangen.
Tijdens deze bijeenkomsten horen we graag aan de hand van vragen en stellingen uw mening over de bestaande Hengelose Es Noord.
Na het afronden van deze fase starten wij samen met de gemeente met het vervolg. Hierover leest u in de volgende nieuwsbrief meer!

Wijkinfopunt Hengelose Es
Op dit moment is Welbions druk bezig om de woning aan de Willem van Konijnenburgstraat 29 in te richten als Wijkinfopunt. Gedurende de buurtvernieuwing kunt u hier terecht voor allerlei vragen over de ontwikkelingen of vragen van persoonlijke aard. Vanaf 1 maart 2011 houdt team wijkvernieuwing van Welbions hier elke vrijdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur
spreekuur. Zodra het Wijkinfopunt gereed is, wordt deze nog officieel geopend, maar uiteraard bent u vanaf nu al van harte welkom!

Vragen?

Wij kunnen ons goed voorstellen dat deze nieuwsbrief vragen bij u kan oproepen. U kunt ons telefonisch bereiken via (074) 24 68 300 of stuur een e-mail naar  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . U mag natuurlijk ook altijd langskomen in onze woonwinkel aan de Paul Krugerstraat 44 of tijdens het spreekuur in het Wijkinfopunt!

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Welbions
Paul Krugerstraat 44 / Postbus 430
7550 AK Hengelo
(074)24 68 300
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
De inhoud van deze nieuwsbrief is zorgvuldig
samengesteld, desondanks kunt u er geen
rechten aan ontlenen.
-----------------------------------------------------------------------